ARTYŚCI SĄ WŚRÓD NAS - DZIALALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Niepowtarzalny klimat naszej szkoły tworzy bogata tradycja rozwijania pasji artystycznych wśród uczniów. 

Niewątpliwie największą rolę w tym procesie odegrała grupa teatralna Koniugacja założona i prowadzona przez nauczyciela języka polskiego, Mariana Przybyła. Teatr powstał w roku 1977 i skupiał młodzież o wyjątkowej wrażliwości artystycznej. Wysoki poziom przedstawień teatralnych oraz indywidualnych wystąpień z poezją śpiewaną przyniósł członkom grupy olbrzymie sukcesy w skali kraju. Największe to: I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form w Cieszynie „Temafor 78” za spektakl pt.: „Tak stoimy – ręce krzyżem”, I miejsce w Przeglądzie Centralnym Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Gdańsku (OFTA) w 1979 r., II miejsce członkini teatru, Janiny Śmigielskiej w Spotkaniach Zamkowych w Olsztynie w 1979 r. Na początku lat 80 działalność Koniugacji została „zawieszona”, wznowiono ją po kilku latach, jako zespół poezji śpiewanej.

 M PRZYBYL

BENEFIS MARIANA PRZYBYŁA
RAWICZ,  SIERPIEŃ 2011 R.

W latach 1971-1974 pod kierunkiem polonistki Marii Waliszewskiej-Brygier działał teatr szkolny. Początkowo młodzież skupiała się na działalności kabaretowej, później w repertuarze szkolnego teatru znalazły się m.in.: „Moralność pani Dulskiej” i II część „Dziadów”.     W latach 2007-2013, pod kierunkiem nauczycielki muzyki i wiedzy o kulturze, Jowity Augustyniak, działał w szkole Chór Kameralny. Uświetniał on uroczystości szkolne oraz  reprezentował rawickie liceum na licznych konkursach i festiwalach, w których odniósł szereg znaczących sukcesów. Do najważniejszych zaliczyć należy dwukrotne zdobycie Złotego Pasma (w 2011 i w 2012 r. z wyróżnieniem) w Konkursach Chórów Szkolnych programu ministerialnego „Śpiewająca Polska” organizowanych w ramach Wielkopolskich Świąt Pieśni i Muzyki oraz udział w licznych koncertach okolicznościowych w całym kraju. Całokształt kulturotwórczej działalności zespołu został w 2009 roku uhonorowany Laurem Przedsiębiorczości Powiatu Rawickiego. 

I LO CHOR

chor kameralny 1lo

CHÓR KAMERALNY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RAWICZU
UDZIAŁ W PROGRAMIE  „ŚPIEWAJĄCA POLSKA”

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło w szkole swoją działalność koło teatralne prowadzone przez Panią Kingę Popiel. Głównym celem grupy jest rozbudzanie zainteresowań i zdolności artystycznych uczniów, rozwijanie ich wrażliwości estetycznej oraz  zgłębianie tajników gry na scenie. Ważne jest również przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze i obcowania ze sztuką jak i  udział uczniów w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego. Zadaniem koło teatralnego jest przede wszystkim przygotowywanie przedstawień z  okazji świąt Bożego Narodzenia oraz oprawa słowno-muzyczna akademii  okolicznościowych.  Uczniowie przygotowali i wystawili również: „Małego Księcia”, „Brancz” i „Skąpca”. 

22 grudnia 2011

PRZEDSTAWIENIE Z OKAZJI BOŻEGO NARODZENIA
GRUDZIEŃ 2011 R.

AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 2012

AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
PAŹDZIERNIK 2012 R.

1lorawicz spotkanie rutw

SPEKTAKL KOMEDIOWY „BRANCZ”
WYKONANY PRZEZ LICEALISTÓW
DLA SŁUCHACZY RUTW  I RODZICÓW
STYCZEŃ 2015 R.

DEN 2015

AKADEMIA OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
PAŹDZIERNIK 2015 R.

WIGIIA 2015

SPOTKANIW WIGILIJNE
GRUDZIEŃ 2015 R.

poeton MAJ 2016

KOŁO POEZJI ŚPIEWANEJ "POETON"
PODCZAS OBCHODÓW ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
MAJ 2016 R.

den 2016

AKADEMIA Z OKAZJI POWIATOWEGO DEN
PAŻDZIERNIK 2016 R.

1lorawicz poeton

KOŁO POEZJI ŚPIEWANEJ "POETON"
PODCZAS OBCHODÓW ŚWIĘTA IEPODLEGŁOŚCI
LISTOPAD 2016 R.

 KONCERT ZOKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGLOCI 2018 R

KONCERT ZOKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGLOŚCI
LISTOPAD 2018 R.

W szkole działa również Koło Poezji Śpiewanej „Poeton”  prowadzone przez pana Wojciecha Danielczyka. Młodzież skupiona wokół zespołu bardzo chętnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, prezentując różne projekty artystyczne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i ciepłym odbiorem słuchaczy. Poeton występuje na wszystkich okolicznościowych imprezach odbywających się w  szkole. Zespół wpisał się w tradycję nurtu poezji śpiewanej w  Naszym  Liceum.

AGATA NADROWSKA LESZNO 2017

AGATA NADROWSKA Z POETYCKIMI PIOSENKAMI
W GALERII LOCHY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNIE
PAŹDZIERNIK 2017 R.

Dzięki tym formom młodzież może wykazać się swoimi zdolnościami i umiejętnościami na forum szkoły i w środowisku lokalnym, bo przecież w każdym człowieku drzemie jakaś dusza artystyczna.