WAŻNY GŁOS W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, CZYLI RADA RODZICÓW

Środowisko szkolne tworzą nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice. Wszystkie te podmioty mają więc wpływ na funkcjonowanie szkoły. W I LO w Rawiczu Rada Rodziców, czyli  organ szkolny reprezentujący rodziców uczniów naszej szkoły, aktywnie włącza się w proces budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania, uczestniczy w  podejmowaniu decyzji w sprawach szkoły i realizowanych działaniach.  Udział rodziców w życiu szkoły przyczynia się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych młodzieży.

Cyklicznie odbywają się spotkania z przedstawicielami rad oddziałowych z dyrekcją szkoły. Na podstawie informacji i opinii  pozyskanych od rodziców podejmowane są działania w celu  poprawy  jakości pracy szkoły.

rr listopad 2016

SPOTKANIE PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Z DYREKCJĄ SZKOŁY
LISTOPAD 2016 R.

rr listopad 2016 su

SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW
Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM
LISTOPAD 2016 R.

SPOTKANIE PREZYDIUM RADY ROZICOW

SPOTKANIE PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Z DYREKCJĄ SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2017/2018

Rodzice wykonują zadania i wyrażają opinie w sprawach przewidzianych prawem, opiniują najważniejsze dokumenty szkolne, opiniują realizację oferty edukacyjnej, dokonują wyboru ubezpieczyciela dla uczniów, organizują studniówkę, wspierają materialnie młodzież z ubogich rodzin i uczniów chorych, jak również uczniów zdolnych.  Rada Rodziców podejmuje decyzje dotyczące wykorzystania zgromadzonych przez rodziców środków finansowych, które są przeznaczane na finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć szkolnych, wyjazdy uczniów na konkursy, zakup  nagród dla finalistów konkursów szkolnych i  na zakończenie roku szkolnego.  Z funduszy Rady Rodziców kupowane są również środki dydaktyczne oraz trwałe środki materialne stanowiące wyposażenie szkoły.

Rodzice wspierają działania szkoły i  uczestniczą w ważnych wydarzeniach Liceum, są obecni  podczas akademii szkolnych, organizowanych przez uczniów imprezach, przedstawieniach i zawodach sportowych. 

PAN KUBIAK DEN 2012

ŻYCZENIA DLA GRONA PEDAGOGICZNEGO I PRACOWNIKÓW
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODWEJ
SKŁADANE PRZEZ PANA PAWŁA KUBIAKA
PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
2012 R.

PAN HODURA DEN 2015

ŻYCZENIA DLA GRONA PEDAGOGICZNEGO I PRACOWNIKÓW
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODWEJ
SKŁADANE PRZEZ PANA MACIEJA HODURĘ
PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
2015 R.

PANI KOSMIDER AKADEMIA 2017

NAGRODY DLA  NAJLEPSZYCH  UCZNIÓW
Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
WRĘCZANE  PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY I PANIĄ GRAŻYNĘ KOŚMIDER
PRZEWODNICZĄCĄ RADY RODZICÓW
CZERWIEC 2017 R.

AKADEMIA KWIECIEN 2018 2

PODZIĘKOWANIA DLA GRONA PEDAGOGICZNEGO I ŻYCZENIA DLA MATURZYSTÓW
PODCZAS AKADEMII Z OKAZJI POŻEGNANIA MATURZYSTÓW
SKŁADANE PRZEZ PANIĄ GRAŻYNĘ KOŚMIDER
PRZEWODNICZĄCĄ RADY RODZICÓW

KWIECIEŃ 2018 R.

AKADEMIA KWIECIEN 2018

 PODZIĘKOWANIA DLA  DYREKCJI SKŁADANE PRZEZ RODZICÓW
PODCZAS AKADEMII Z OKAZJI POŻEGNANIA MATURZYSTÓW
KWIECIEŃ 2018 R.

PANI WROBLEWSKA PODZIEKOWANIE 2019

PODZIĘKOWANIA DLA  PANI WIOLETTY  WRÓBLEWSKIEJ
RZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW
KWIECIEŃ 2019 R.

facebook 1594985057433 6689852206334224365

PANI BARBARA KARKOSZ PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW
WRAZ Z DYREKCJĄ I WYCHOWAWCMI
OTWIERA BAL STUDNIÓWKOWY
STYCZEŃ 2020 R.

Rodzice zaangażowali się w organizację jubileuszu 100-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego m.in. poprzez współorganizację Balu Absolwentów oraz Święta Szkoły w setną rocznicę rozpoczęcia pierwszych zajęć szkolnych.

PANI KARKOSZ bal absolwentow 2020 02 08

POLONEZ PODCZAS BALU ABSOLWENTÓW
Z UDZIAŁEM PANI BARBARY KARKOSZ
PRZEWODNICZĄCEJ  RADY RODZICÓW
LUTY 2020 R.

W roku jubileuszowym Prezydium Rady Rodziców przewodniczyli Pani Barbara Karkosz i Pan Maciej Świerzewski. W latach wcześniejszych funkcję tę pełnili: Wioletta Wróblewska,  Grażyna Kośmider, Maciej Hodura, Paweł Kubiak.

SPOTKANIE DYREKCJI Z RR

SPOTKANIE DYREKCJI SZKOŁY
Z PRZEDSTAWICIELAMI RAD KLASOWYCH RODZICÓW
WRZESIEŃ 2020 R.

Jak widać Rada Rodziców to niezwykle ważny organ w społeczności liceum, który wspiera inicjatywy uczniowskie i pracę nauczycieli, dzięki ich zaangażowaniu szkoła w pełni sprawuje swoje funkcje wychowawcze.

Opracowała:
Łucja Dera
Dyrektor