EDUKACJA, CZYLI JAKIE CELE OŚWIATOWE REALIZUJEMY

Priorytetowym zadaniem każdej szkoły jest edukacja. Należy jednak pamiętać, że nie zamyka się ona tylko w obrębie zajęć lekcyjnych.

Ważną formą wszechstronnego edukowania i wychowania dzieci i młodzieży jest realizacja w szkole programów autorskich, m.in. Matematyka w przyrodzie, Polska w świecie, Ekologia krajobrazu, Chemia kosmetyczna, Służby mundurowe,  prowadzenie innowacji programowych, jak: Elementy prawa i dziennikarstwa, Z matematyką na WSO, Z fizyką na Politechnikę, innowacji metodyczno-organizacyjnych np. Nauczanie języków obcych na odległość przy wykorzystaniu SKYPE  oraz realizacja projektów edukacyjnych: Antygona Sofoklesa inaczej, Potyczki językowe, Dzień Mola, Mały Badacz – Wielki Odkrywca czy coroczna organizacja Szkolnej Ligi Historycznej. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu kładzie duży nacisk na  tę formę intelektualnego rozwoju swoich wychowanków, o czym świadczą powyższe przykłady.

1 szkolna liga historyczna wrzesien 2016SZKOLNY TURNIEJ "LIGA HISTORYCZNA"
WRZESIEŃ 2016 R.

1 warsztaty dziennukarskie listopad 2016WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM W POZNANIU
POZNAŃ, LISTOPAD 2016 R.1 zajecia zmigrod listopad 2016ZAJĘCIA W CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO "LASY DOLINY BARYCZY"
ŻMIGRÓD, LISTOPAD 2016 R.

1 Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich Poznan 18 marzec 2017

MISTZROSTWA POLSKICH DEBAT OXFORDZKICH
POZNAŃ, MARZEC 2017 R.

1 lekcja historii z wojewoda Poznan czerwiec 2017LEKCJA HISTORII Z WOJEWODĄ
POZNAŃ, CZERWIEC 2017 R.

1 6 edyja narodowego czytania wrzesien 2017VI EDYCJA NARODOWEGO CZYTANIA
WRZESIEŃ 2017 R.

W naszej szkole młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, fakultetach i projektach zewnętrznych jak i  tych, które opracowywane były przez nią samą pod kierunkiem nauczycieli.  Istotną formą specjalistycznego kształcenia naszych uczniów, które rozpoczyna się na etapie szkół średnich, jest możliwość wybrania profilu edukacji oraz udział, z sukcesami, w olimpiadach i konkursach tematycznych. Zaangażowanie uczniów w powyższe formy rozwoju edukacyjnego  wymaga od nich aktywnego podejścia do nauki. Uczniowie w znacznym stopniu samodzielnie, oczywiście pod kierunkiem nauczyciela, przygotowują się do nich, co dodatkowo wpływa na kształtowanie ich postaw, szczególnie postawy odpowiedzialności za własne działania, uczy twórczego podejścia do procesu edukacyjnego i przynosi wymierne korzyści, również w sferze wychowania. 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat uczniowie I LO w Rawiczu odnieśli wiele spektakularnych sukcesów edukacyjnych. Poniżej przedstawione zostały największe z nich.

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD OGÓLNOPOLSKICH

ROK SZKOLNY

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA

OLIMPIADA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

 1970/1971

Bożena Mądra

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - LAUREATKA

mgr Maria Ast

 1972/1973

Adam Jędrkowiak

Olimpiada Astronomiczna - FINALISTA

mgr Kazimierz Wróblewski

 1976/1977

Ryszard Piechowiak

Olimpiada Artystyczna w sekcji plastycznej - FINALISTA

mgr Janina Wałkiewicz

 1977/1978

 Piotr Drzymała

Olimpiada Języka Francuskiego - FINALISTA

mgr Anna Szczepaniak/

mgr Maria Kaczmarek

 1978/1979

 Anna Waliszewska

Olimpiada Języka Francuskiego - FINALISTKA

mgr Barbara Śnieżyńska

 1979/1980

 Małgorzata Seweryn

Olimpiada Języka Francuskiego - FINALISTKA

mgr Barbara Śnieżyńska

 1980/1981

 Małgorzata Seweryn 

Olimpiada Języka Francuskiego - LAUREATKA

mgr Barbara Śnieżyńska

 1985/1986

 Ewa Żyto

Olimpiada Biologiczna - FINALISTKA

mgr Kazimiera  Urbańska -Malepsza

 1987/1988

 Katarzyna Zaremba

Olimpiada Biologiczna - FINALISTKA

mgr Kazimiera  Urbańska -Malepsza

 1989/1990

 Edyta Wojtyczka

Olimpiada Biologiczna - FINALISTKA

mgr Kazimiera  Urbańska -Malepsza

 1989/1990

 Jarosław Bartkowiak

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  - LAUREAT

mgr Jolanta Hryniowska

 1989/1990

 Tomasz Kajewski

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - LAUREAT

mgr Jolanta Hryniowska

 1994/1995

 Marcin Woźniak

Olimpiada Biologiczna - FINALISTA

mgr Kazimiera  Urbańska -Malepsza

 2002/2003 

 Aleksandra Niziołek

Olimpiada Historyczna - FINALISTKA

mgr Kazimiera Kirstajn

 2003/2004

 Łukasz Nowak

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - LAUREAT

mgr Kazimiera Kirstajn

2003/2004 Bartosz Sierakowski Olimpiada Historyczna - FINALISTA mgr Kazimiera Kirstajn

 2004/2005

 Marcin Musiałowski

Olimpiada Historyczna - FINALISTA

mgr Kazimiera Kirstajn/

mgr Henryk Duda

 2005/2006

 Piotr Cieśla

Olimpiada Historyczna - LAUREAT

mgr Henryk Duda

 2005/2006

 Nastazja Lisek

Misyjna Olimpiada Znajomości  Afryki - FINALISTKA

mgr Andrzej Lisek

 2006/2007

 Nastazja Lisek

Olimpiada Historyczna -   LAUREATKA

mgr Henryk Duda

 2008/2009

 Tomasz Musielak

Olimpiada Wiedzy o Unii   Europejskiej - FINALISTA

mgr Iwona Guzikowska

 2009/2010

 Jacek Żuk

Olimpiada Literatury i Języka   Polskiego - FINALISTA

mgr Marian Przybył

 2011/2012

 Sara Konieczna

Olimpiada Filozoficzna -   FINALISTKA

mgr Anna Noga

 2018/2019

 Kamil Moliński

Olimpiada Mediewistyczna -   LAUREAT

mgr Iwona Guzikowska

 2018/2019

 Adam Świerzewski

Olimpiada Mediewistyczna -     FINALISTA

mgr Iwona Guzikowska

 

 KONKURSY TEMATYCZNE O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM

ROK SZKOLNY NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA KONKURS NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
 1995/1996 Jacek Kleszczyński Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w kat. "Poezji Śpiewanej" -  LAUREAT mgr Marian Przybył
 1995/1996 Kinga Czuchraj Ogólnopolski Konkurs "Wiedzy o ONZ" - LAUREATKA II MIEJSCA mgr Kazimiera Kirstajn
1997/1998 Tomasz Kirstajn Ogólnopolski Konkurs "Tolerancja w dawnej Polsce" - FINALISTA mgr Kazimiera Kirstajn
 2005/2006 Ewa Pruchnik Międzynarodowy Konkurs Heskich Regionów Partnerskich -  LAUREATKA Nagrody Młodzieżowej  mgr Henryk Duda
2005/2006 Marek Jędrkowiak XXXV Ogólnopolski Konkurs Statystyczny -  LAUREAT II MIEJSCA mgr Andrzej Lisek
2007/2008 Mikołaj Kowalonek XXXVII Ogólnopolski Konkurs Statystyczny - LAUREAT V MIEJSCA mgr Andrzej Lisek

2007/2008

2008/2009
Natalia Rybak Międzynarodowy Konkurs Heskich Regionów Partnerskich – DWUKROTNE WYRÓŻNIENIE AKADEMII HESKIEJ mgr Andrzej Lisek

2007/2008

2008/2009

Agnieszka Sokołowska

Karolina Pernak

Paweł Nowak
Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” – DWUKROTNI LAUREACI I MIEJSCA mgr Andrzej Lisek
2008/2009 Witold Nowak XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Statystyczny -  LAUREAT III MIEJSCA mgr Andrzej Lisek
2008/2009 Mikołaj Kowalonek XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Statystyczny - LAUREAT IV MIEJSCA mgr Andrzej Lisek
2009/2010

Joanna Bilan

Witold Nowak
XXXIX Ogólnopolski Konkurs Statystyczny -  LAUREACI V MIEJSCA mgr Andrzej Lisek
2010/2011

Iga Jakubowska

XL Ogólnopolski Konkurs Statystyczny -  LAUREATKA V MIEJSCA mgr Andrzej Lisek
 2012/2013 Beata Grodziska Ogólnopolski Konkurs Historyczny: “Losy bliskich i losy dalekich” - LAUREATKA I MIEJSCA mgr Henryk Duda
2012/2013

Jagoda Niedźwiedzka,

Hubert Heliński
XLII Ogólnopolski Konkurs Statystyczny - TYTUŁ LAUREATA mgr Andrzej Lisek
 2014/2015 Agnieszka Rak Konkurs z poprawną polszczyzną na co dzień - LAUREATKA       mgr Anna Noga
 2014/2015 Katarzyna Pruchnik Konkurs z poprawną polszczyzną na co dzień - FINALISTKA     mgr Anna Noga
 2014/2015 Jakub Reśliński Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni" - LAUREAT mgr Henryk Duda
2015/2016 Piotr Sobkowiak Gnieźnieńskie Igrzyska Akademickie  - LAUREAT III MIEJSCA mgr Iwona Guzikowska
 2016/2017 Piotr Sobkowiak Gnieźnieńskie Igrzyska Akademickie - LAUREAT I MIEJSCA mgr Iwona Guzikowska
2016/2017 Julia Koryto XLVI Ogólnopolski Konkurs Statystyczny - LAUREATKA V MIEJSCA mgr Andrzej Lisek
2017/2018

Marta Krawczyk,

Natalia Jędrkowiak
XLVII Ogólnopolski Konkurs Statystyczny - LAUREATKI V MIEJSCA mgr Andrzej Lisek
 2017/2018 Maria Kośmider Konkurs z poprawną polszczyzną na co dzień - FINALISTKA     mgr Anna Noga

 

Uczniowie nagradzani są również stypendiami.

STYPENDYŚCI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RAWICZU

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

  1 2002/2003 Aleksandra Niziołek
  2 2002/2003 Piotr Szczypek
  3 2003/2004 Małgorzata Szczotka
  4 2007/2008 Nastazja Lisek
  5 2007/2008 Marcin Trupkiewicz
  6 2014/2015 Michał Chudy 

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

 1 1999/2000 Tomasz Kirstajn
2 2000/2001 Magdalena Fengler
3 2001/2002 Joanna Dubicka
4 2002/2003 Michał Sobkowiak 
5 2003/2004 Magdalena Bolt 
6 2004/2005 Mateusz Psarski
7 2005/2006 Justyna Wójcik
8 2006/2007 Nastazja Lisek
9 2007/2008 Maria Markowska
10 2008/2009 Jacek Żuk
11 2009/2010 Jacek Żuk
12 2010/2011 Kamila Frąckiewicz
13 2011/2012 Dorota Nalborska
14 2012/2013 Paula Kusztelak
15 2013/2014 Judyta Mikołajczak
16 2014/2015 Patrycja Nowak
17 2014/2015 Dawid Głowacz
18 2015/2016 Agata Golina
19 2015/2016 Mateusz Sierpowski
20 2016/2017 Oliwia Maciejak
21 2017/2018 Oliwia Maciejak
22 2018/2019 Mikołaj Zawada
23 2019/2020 Joanna Bela
24 2019/2020 Daria Jankowska

 

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  1 1999/2000 Katarzyna Lorek
  2 1999/2000 Krzysztof Wojtkowiak
  3 1999/2000 Wioletta Barteczka
  4 1999/2000 Joanna Sandecka
  5 2000/2001 Katarzyna Lorek
  6 2008/2009 Karolina Wojtyczka
  7 2009/2010 Ewelina Borowiak
  8 2012/2013 Sara Maria Konieczna

 

Uczniowie I LO w Rawiczu rozwijają swoje zainteresowania również poprzez udział w zajęciach na wyższych uczelniach i projektach przygotowanych przez szkoły wyższe. Przykładem takiej współpracy było zaangażowanie się uczniów i nauczycieli w projekt Politechniki Wrocławskiej „Matematyka-Reaktywacja”, a w ostatnich latach podpisanie umów partnerskich z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu). Pierwsza z nich objęła opieką patronacką uczniów z klas o profilu dziennikarsko-prawnym, druga – klasy mundurowe. Młodzież systematycznie uczestniczy w wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez te uczelnie, ponadto gościmy w szkole wykładowców, prowadzących zajęcia dla szerszej grupy uczniów.

PROF SEK

PROF. DR HAB. INŻ. GRZEGORZ SĘK
PRACOWNIK NAUKOWY INSTYTUTU FIZYKI  POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ABSOLWENT LICEUM Z ROKU 1990
SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W PAŹDZIERNIKU 2013 R.

PROF LEGUTKO

PROF. STANISŁAW LEGUTKO
PRACOWNIK NAUKOWY INSTYTUTU TECHNOLOGII MECHANICZNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
ABSOLWENT LICEUM Z ROKU 1968
SPOTANIE Z MŁODZIEŻĄ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
 PROF NOWAK

PROF. UAM DR  HAB.  PIOTR NOWAK
PRACOWNIK NAUKOWY INSTYTUTU JĘZYKOZNAWSTWA UAM W POZNANIU
ABSOLWENT LICEUM Z ROKU 1977

SPOTANIE Z MŁODZIEŻĄ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

1 umowa o wspolpracy UAM wrzesien 2016

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z UAM W POZNANIU
DYREKTOR SZKOŁY ŁUCJA DERA I PROF. UAM W POZNANIU DR HAB. RADOSŁW FIEDLER
PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ
WRZESIEŃ 2016 R.

2 zajeciach na AWL listopad 2018KLASY MUNDUROWE NA ZAJĘCIACH NA AWL WE WROCŁAWIU
LISTOPAD 2018 R.

 Zdobywanie wiedzy i kształcenie kompetencji mają na celu przygotowanie młodego człowieka do dorosłego życia. Ważnym momentem jest wejście na rynek pracy. Szkoła wspiera uczniów w tym zakresie, m.in. w ramach działalności kół naukowych. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie-pasjonaci Jakub Jóska i Michał Juskowski  zaprojektowali i zmontowali szkolną drukarkę 3D, a projekt Z mechatroniką za pan brat poszerzył wiedzę i kompetencje uczniów z zakresu programowania i mechaniki.

3 kolo naukowe 2015 2016KOŁO NAUKOWE "Z MECHATRONIKĄ ZA PAN BRAT"
ROK SZKOLNY 2015/2016

Liceum poprzez projekty edukacyjne, np. Moja pierwsza firmaInternetowa Gra Giełdowa, Lekcje z ZUS stwarza sytuacje pozwalające na zdobywanie doświadczeń w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, inwestowania, także podatków i ubezpieczeń społecznych. Ważnym elementem jest również świadomość prawna. Realizacja programu Edukacja Prawna Młodzieży na mocy zawartego w 2017 r. porozumienia z Sądem Rejonowym w Rawiczu pozwala naszym uczniom skutecznie korzystać z przysługujących im praw oraz świadomie i swobodnie poruszać się we współczesnym świecie.

3 spotkanie z Sperzynskim przedstawicielem PE listopad 2011

SPOTKANIE Z PANEM WOJCIECHEM SPERZYŃSKIM
PRACOWNIKIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
ABSOLWENTEM LICEUM Z ROKU 1990
LISTOPAD 2011 R.

3 projekt Moja pierwsz firma wycieczka Warszawa 2017 2018PROJEKT "MOJA PIERWSZA FIRMA"
CENTRUM PIENIĄDZA NBP
WARSZAWA 2018 R.

W celu jak najlepszej realizacji zadań edukacyjnych nasza szkoła korzystała także ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Warto wymienić realizowane w szkole projekty: Matematyka Reaktywacja (2010-2014), Rekiny Przedsiębiorczości (2010-2014), Wzorowy Uczeń (2011-2013), Szkoła Sukcesu (2011-2013), Akademia Talentów Przyrodniczych (2013-2015), Ekonomia Społeczna (2014-2015), Uniwersytet w Twojej Szkole (2014-2015).

4 projekt ATP lekcja pokazowa 2012 2013PROJEKT "AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH"
LEKCJA POKAZOWA
ROK SZKOLNY 2012/2013

Istotny element edukacji to także współpraca międzynarodowa. Ponadnarodowe działania sprzyjają kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.  Młodzież uczestniczyła w Międzynarodowych Konferencjach Geografii Politycznej i Historii Współczesnej z udziałem licealistów z Niemiec, Luksemburga, Francji, Norwegii, Danii, Włoch.

W latach 2001-2003 szkoła realizowała, w ramach unijnego programu Socrates Comenius, międzynarodowy projekt pod hasłem „Obcy i to co obce w naszym kraju”. Uczestniczyły w nim również szkoły z Belgii, Holandii, Niemiec i Austrii. Powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych kultur i krajów Europy umożliwiają także wymiany szkolne: współpraca ze szkołą Europaschule w Guben (2000-2002) i  St.Ursula Gymnasium w Attendorn (od 2014) oraz organizacja szkolnych wycieczek zagranicznych: Paryż, Londyn, Włochy, Francja, Niemcy, Chorwacja, Hiszpania, Grecja.

6 Program Socrates Comenius 2002

PROGRAM SOCRATES COMENIUS
SPOTKANIE Z OBCOKRAJOWCAMI ZAMIESZKAŁYMI W NASZY REGIONIE
RAWICZ 2002 R.

6 wycieczka do paryza maj 2012WYCIECZKA DO PARYŻA
MAJ 2012 R.

6 wymiana modziezy attendorn wrzesien 2016REWIZYTA  MŁODZIEŻY ZE SZKOŁY W ATTENDORN (NIEMCY)
RAWICZ 2016 R.

WYCIECZKA DO HISZAPNII 2018 R

WYCIECZKA DO HISZPANII
CZERWIEC 2018 R.

Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła uczestniczy w projektach międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. W ramach tej współpracy dotychczas do szkoły przyjechali studenci z Turcji, Indii, Włoch, Maroka i Filipin.  Podczas kilkutygodniowego pobytu zagraniczni wolontariusze prowadzą zajęcia w języku angielskim i wspólnie z uczniami  spędzają czas wolny, co prowadzi do lepszego zrozumienia międzykulturowego.

6 Projekt AISEC wrzesien 2019

PROJEKT INTERNATIONAL EDUCATION AISEC
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI TURCJI I FILIPIN
WRZESIEŃ 2019 R.

Zatem I LO w Rawiczu realizowało i realizuje wszystkie cele oświatowe, na pierwszym  miejscu są edukacja i jej wysokie wyniki, potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych oraz udział i wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Ponadto dyrekcja i nauczyciele liceum dbają o wszechstronny rozwój młodzieży, stąd  w szkole działają liczne koła zainteresowań, młodzież bierze udział w projektach  i konkursach tematycznych, a szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi oraz jednostką wojskową.