NAUCZYCIELE:

prof. Drzewiecki Jan, nauczyciel matematyki, chemii i śpiewu

aresztowany ok.18 października 1939 r. i wywieziony do KL Hochen - Rudau, gdzie został zamordowany. Data śmierci nieznana.

prof. Wunsche Józef, nauczyciel języka polskiego
zginął 23 września 1940 r. w KL Mauthausen.

ks. Falkowski Wiktor prefekt,
aresztowany 30 października 1941 r., zginął 26 czerwca 1942 r. w KL Dachau

ks. Juszczak Stanisław Kostka prefekt
aresztowany 6 października 1941 r., zamordowany 1 listopada 1942 r. w KL Dachau.

ks. Węcławski Ignacy prefekt
kapelan WP podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. został ciężko ranny i zmarł 30 stycznia 1940 r. w szpitalu w Skierniewicach.

ABSOLWENCI:

Zbrodnia katyńska. Zginęli wiosną 1940.

ppor. Dzuś Mieczysław lekarz,
więziony w obozie w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
ABSOLWENT 1932 R.

por. Gołąb Tadeusz Marcin narciarz, turysta wysokogórski,
więziony w obozie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.
ABSOLWENT 1932 R.

kapitan Kosiba Marian lekarz,
więziony w obozie w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
ABSOLWENT 1927 R.

Zginęli w obozach zagłady:

ks. Czwojdziński Leon,
aresztowany 20 kwietnia 1940 r. i uwięziony w Forcie VII w Poznaniu, następnie w KL Dachau, KL Gusen i ponownie w KL Dachau. Zmarł 11 sierpnia 1942 r.
ABSOLWENT 1925 R.

ks. Hądzlik Antoni,
aresztowany /brak daty/ uwięziony w KL Dachau, zmarł 20 sierpnia 1942 r.
ABSOLWENT 1933 R.

ks. Heyducki Czesław,
aresztowany wiosną 1940 r. i uwięziony w Forcie VII w Poznaniu, osadzony w obozach KL Dachau, KL Gusen ponownie KL Dachau, zwolniony i przewieziony do Fortu VII w Poznaniu, zwolniony i wysiedlony do GG. Zmarł 17 stycznia 1942 r. w Nowym Sączu.
ABSOLWENT 1925 R.

ks. Marciniak Franciszek,
aresztowany 6 października 1941 r., przetrzymywany w obozie przejściowym w Konstantynowie k/Łodzi, 30 października 1941 r. przewieziony do KL Dachau, gdzie całkowicie wyczerpany zmarł 29 stycznia 1943 r.
ABSOLWENT 1933 R.

 

Zginęli w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. nad Bzurą:

ppor. Bazylewicz Stanisław
zginął 12 września 1939 r.
ABSOLWENT 1932 R.

ppor. Adamski Stefan
ABSOLWENT 1934 R.

ppor. Orlicki Feliks
zginął 16 września 1939 r.
ABSOLWENT 1934 R.

ppor. Nieborak Witold
zginął 13 września 1939 r.
ABSOLWENT 1930 R.

 

Żołnierz września 1939 r. i Powstania Warszawskiego:
ppor. rezerwy piechoty Janusz Antoszewski pseud. "Antoś",
uczestnik wojny obronnej 1939 r., w konspiracji od 1940 r., następnie w ZWZ- AK, w Powstaniu Warszawskim. Poległ przy ul. Chełmskiej róg Stępińskiej 15 września 1944 r.
ABSOLWENT 1936 R.

Ofiara rzezi na Woli w czasie Powstania Warszawskiego:
dr. Durczewski Zdzisław archeolog,
w czasie Powstania Warszawskiego został 5 sierpnia 1944 r. wyrzucony z mieszkania na Woli w Warszawie i rozstrzelany.
ABSOLWENT 1926 R.

Opracował: Andrzej Grafik