16 1

         21 maja obchodzony jest  Dzień  Kadeta. Święto to  ustanowił  Marszałek  Józef  Piłsudski w 1930 roku . Ten dzień, to data  rozpoczęcia  walk  na górze  św. Anny  w czasie  III powstania śląskiego oraz  rocznica śmierci najmłodszego  z   poległych  kadetów,  szesnastoletniego Karola Chodkiewicza.
W  okresie  międzywojennym  w Rawiczu  funkcjonował   III  Korpus   Kadetów, jedna  z  najbardziej  elitarnych   szkół   o   charakterze  wojskowym  w  II  RP.  Jego absolwenci  brali  udział  w  czasie  II  wojny  światowej  w walkach  na wszystkich frontach. Przez  wiele  lat   w  Rawiczu    usiłowano reaktywować szkołę  kadecką.
W  2017  roku,  w  I Liceum   Ogólnokształcącym  w  Rawiczu   utworzono   klasę  o  profilu   mundurowym  zwaną  kadecką – w   nawiązaniu  do  tradycji Korpusu Kadetów. W  obecnym  roku   jedna z tych klas   realizuje  projekt  Ministerstwa  Obrony  Narodowej  dotyczący Wojskowych Certyfikowanych Klas  Mundurowych. Oprócz  przedmiotów  ogólnokształcących  mają   także     przedmioty o   nazwie edukacja wojskowa i służby  mundurowe. Uczniowie klas  kadeckich  uczestniczą w   obchodach   uroczystości  o  charakterze  patriotycznym  na  terenie  powiatu.  Wspomagają  Straż  Pożarną  podczas   ćwiczeń     ratowniczych   i służą  pomocą  w  ramach  działalności  wolontariatu.


Uczniowie   klas  kadeckich   I  Liceum  Ogólnokształcącego,  uczestnicząc  w życiu  społecznym  naszego  miasta i  regionu,  stali się  jego  nieodłączną  częścią.  Nawiązują  w  ten  sposób  do  tradycji  kadeckich  sprzed II wojny  światowej.

R. Skowronek – nauczycielka historii, j.polskiego i wosu

Zdjęcia archiwalne z 2019r.

10 3913 219 124 1