Świadectwa, dyplomy i nagrody zostaną wydane uczniom  w pierwszym tygodniu maja.

Szczegółowy tryb i terminy odbioru świadectw zostaną podane przez moduł Wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Łucja Dera

Dyrektor