DSC01791W dniu 3 października 2019 r. uczniowie I LO realizowali program profilaktyczny „Uzależnienia behawioralne i uzależnienia od substancji psychoaktywnych”.
W auli szkoły odbyły się spotkania uczniów i pedagoga szkolnego z Panią Hanną Jędrzejewską – kierownikiem i terapeutą poradni MONAR w Lesznie. 
Nasza szkoła od kilkunastu lat współpracuje ze specjalistami leszczyńskiej placówki w budowaniu świadomości wynikających z zagrożeń używania substancji psychoaktywnych, poszerzaniu wiedzy uczniów na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu i uwrażliwieniu na problemy współczesnej cywilizacji.
Dziękujemy za kolejną lekcję profilaktyki „z życia wziętej” i czas na bezcenną refleksję.
Program został sfinansowany przez Starostwo Powiatu Rawickiego.

Joanna Bukowska
pedagog

DSC01784DSC01785DSC01786