DSC 0214 Kopia1 października uczniowie klas IIK i IIIK o profilu mundurowym spotkali się z przedtstawicielami Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowego Klubu Sportowego w Pznaniu oraz WKU w Lesznie. 

Redakcja ILO

DSC 0164 KopiaDSC 0166 KopiaDSC 0199