Spotkania z rodzicami

3 września 2020 r. – klasy pierwsze

22 września 2020 r. – klasy trzecie

29 września 2020 r. – klasy drugie

Spotkania z dyrekcją szkoły

Klasy pierwsze – 3 września 2020 r.

Klasy trzecie – 22 września 2020 r.

Spotkania z rodzicami

Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami

17 listopada 2020 r.

Spotkania z rodzicami

Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami

16 lutego 2021 r.

Spotkania z rodzicami

Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami

23 marca 2021 r.

Spotkania z rodzicami

Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami

18 maja 2021 r.