MGOPS w Rawiczu informuje, że istnieje możliwość otrzymania stypendium szkolnego.

Wnioski należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września 2019 r., w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) oraz do 15 października 2019r. (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych).

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu. Formularze wniosków stypendialnych są do pobrania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, biuro nr: 217, oraz na stronie internetowej http://www.ops.rawicz.pl

Jednocześnie MGOPS informuje że kryterium dochodowe uprawniające do pobierania stypendium szkolnego wynosi 528,00 zł na jednego członka rodziny.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września o godz. 9:00 w sali sportowej I LO.

W dniu 16 sierpnia 2019r. sekretariat szkoły bedzie nieczynny.

Informujemy, że w dniach 5 -9 sierpnia 2019r. sekretariat szkoły czynny bedzie od 8:00 do 12:00.

Wolne miejsca w klasach:

po Gimnazjum: - profil humanistyczny -2, profil mundurowy -1

po SP: profil matematyczno-fizyczny -4, profil humanistyczny - 8, profil matematyczny -9, profil mundurowy - 1

 

Rekrutacja absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/20

 25 lipca został zakończony pierwszy etap rekrutacji absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych na nowy rok szkolny. Do szkół  prowadzonych przez powiat rawicki zostało przyjętych ogółem 432 absolwentów gimnazjów i 431 szkół podstawowych. W I Liceum Ogólnokształcącym naukę rozpocznie 149 absolwentów gimnazjów i 151 szkół podstawowych, w Zespole Szkół Zawodowych 245 absolwentów gimnazjów i 238 szkół podstawowych, natomiast w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie 38 absolwentów gimnazjów i 42 szkół podstawowych.
  Nadal trwa rekrutacja absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych do szkół.We wszystkich ww. szkołach są wolne miejsca, zarówno dla absolwentów gimnazjów (78) i dla absolwentów szkół podstawowych (104).

Informujemy, że w dniach 22-26 lipca 2019r. sekretariat szkoły czynny bedzie od 8:00 do 13:00.

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów  są  upublicznione od 16 lipca 2019r. od godz.10:00. w holu szkoły.
Przy każdej klasie jest lista uczniów rezerwowych do danej klasy. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.
Jednocześnie informujemy, że dane dotyczące wolnych miejsc w poszczególnych klasach są aktualizowane i zainteresowani uczniowie mogą uzyskać te informacje również w sekretariacie szkoły.
Informujemy także, iż potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły jest  dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego  do dnia 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00. 

Dyrektor szkoły informuje, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 4 lipca 2019 roku od godz.12:00, w sali nr 16.

Czytaj więcej...

 19 czerwca w sali sportowej I LO odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019, przy okazji której dokonano podsumowania wielu  osiągnięć i działań uczniów   oraz nauczycieli, było dużo podziękowań i mnóstwo powodów do radości.
 Dyrektor szkoły – Pani Łucja Dera w swym przemówieniu określiła miniony rok szkolny czasem wytężonej pracy i wysiłku, ale także sukcesów,  doświadczeń i przeżyć oraz  radości i satysfakcji. 39 uczniów otrzymało promocję do kolejnej klasy z wyróżnieniem, a najwyższą średnią ocen – 5,81 uzyskał Mikołaj Zawada z klasy IA. 

Czytaj więcej...W dniach 03.06.-10.06.2019 młodzież I LO w Rawiczu pod opieką nauczycieli: p. M. Waloszek-Gąsior, p. T. Maruwki i p. M. Niedźwiadek, uczestniczyła w wycieczce do Grecji.
Wyruszyliśmy bardzo wcześnie rano w kierunku Serbii, gdzie mieliśmy nocleg. Kolejnego popołudnia dotarliśmy do Salonik (Grecja). Tam zobaczyliśmy Białą Wieżę, Plac Arystotelesa, Rotundę , Łuk Galeriusza i nadmorską promenadę. Z Salonik udaliśmy się do hotelu w miejscowości Katerini-Paralia na Riwierze Olimpijskiej. W środę Doliną Tembi udaliśmy się do Kalambaki. Jest tu zespół zbudowanych w XIV w. klasztorów w Tesalii po wschodniej stronie gór Pindos. Z dna doliny wyrastają w górę pionowe potężne wieże skalne na wysokość do 650 m n.p.m. Zwiedziliśmy jeden z sześciu czynnych, prawosławnych, średniowiecznych „wiszących klasztorów”. 

UROCZYSTA AKADEMIA
         z okazji
ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
        odbędzie się
19 czerwca 2019 r. o godz.8.30
     w sali sportowej I LO

Podkategorie