Czytaj więcej...Wśród uczniów zakwalifikowanych do stypendium Prezesa Rady Ministrów znalazł się Mikołaj Zawada, uczeń klasy IIA o profilu matematycznym. Mikołaj w minionym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,77. Na co dzień jest bardzo skromnym oraz niezwykle pracowitym i sumiennym uczniem, niewątpliwie to umysł ścisły. Interesuje się matematyką i chemią, w konkursach z tych przedmiotów zawsze bierze udział, w minionym roku szkolnym był laureatem międzypowiatowego konkursu  MATGURA. 

Czytaj więcej...Aykut'a Ozmen- mieszkaniec Turcji  i Justine Mirabelle, mieszkanka Filipin, przez kilkanaście dni gościli w naszym liceum. Przybyli do Polski w ramach programu AISEC  i w zeszłym tygodniu opuścili już naszą szkołę. Spędzili w niej niemal trzy tygodnie. Zapewne każdy z uczniów już ich poznał- jak nie na zoorganizowanej w ich pierwszy dzień w liceum prezentacji - to na swoich zajęciach językowych. 

Czytaj więcej...W dniu 15.10.2019 młodzież z klas mundurowych wzięła udział w zajęciach praktycznych w Jednostce Wojskowej 1517 w Lesznie. Podczas zajęć przeprowadzono z uczniami ćwiczenia polegające na nakładaniu odzieży ochronnej przeciwchemicznej typu FOO-1, rozkładaniu i składaniu broni kbk-AKMS, programowaniu radiostacji cyfrowej typu 3501 i 9200.Chętni mogli spróbować sił w wykonaniu norm czasowych na broni etatowej typu 7,62 mm kbk-AKMS. Zajęcia były cennym doświadczeniem dla uczniów.

Czytaj więcej...14 października 2019 r. podczas uroczystej akademii  z okazji DEN ogłoszone zostały wyniki konkursu „Historia Seminarium Nauczycielskiego i I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu”.  Celem konkursu jest  mobilizowanie uczniów do poznawania miejsca swojej nauki oraz  integracja ze społecznością szkolną, również tą, która przeszła już do historii. Była to 7 edycja konkursu dla uczniów klas pierwszych. Wzięło w nim  udział 24 uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 zwyciężyli uczniowie z klasy ICP:  Mikołaj Sura I miejsce, Sebastian Kozal II miejsce, Patrycja Wilkowska III miejsce. 

Czytaj więcej...14 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...9 października z okazji Dnia Papieskiego w naszym liceum sprzedawane były kremówki. Aby wspomóc Samorząd Uczniowski, sprzedaży podjęły się uczennice klas 1 CP(Maria, Marta i Patrycja) oraz 2B (Zuzanna, Iga ,Natalia). Akcja cieszyła się dużym powodzeniem i kontynuowana była jeszcze następnego dnia. Dzięki Waszej ofiarności udało się zebrać 1430 zł!!!

Czytaj więcej...Jak ważne jest sadzenie drzew nie trzeba przypominać. Niemniej ważna jest wiedza na ich temat. W związku z tym jak co roku w październiku obchodziliśmy Dzień drzewa. Uczniowie klasy 1bo profilu biologicznym uczestniczyli w „zielonej lekcji” na rawickich plantach. Na wstępie miała miejsce krótka prezentacja informacji na temat idei święta oraz jego przesłania. Następnie uczniowie rozpoznawali gatunki drzew i krzewów oraz wypełniali karty pracy. W trakcie spaceru przeprowadzony został także krótki quiz. 

Czytaj więcej...W dniach 10 i 11 października 2019 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klas pierwszych, dotyczące   ekologii i ochrony środowiska. Przeprowadziła je przedstawicielka Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Przedstawiła nam ogólny zarys sytuacji, w jakiej znajduje się nasza planeta w kwestii odpadów - zatrute morza, gleby, zdeformowane zwierzęta i mikroplastik, który zjadamy na co dzień. To wszystko ujrzeliśmy na kolejnych slajdach. Najgorsze jest to, że jesteśmy sami sobie winni. Każdego dnia powiększamy wyspę śmieci na Oceanie Spokojnym już i tak będącą wielkości Polski. W kosmosie również można zauważyć destruktywne działania człowieka, bowiem po naszej orbicie krąży złom, który nigdy nie będzie już działał, a gdy zacznie spadać będzie stanowił zagrożenie dla ludzi.

Jeżeli ten stan rzeczy będzie trwał choć kilka lat dłużej, to na wakacjach nie będziemy oglądać raf koralowych a butelki i reklamówki ; uniemożliwimy sobie podróże w kosmos i dalszą eksplorację wszechświata. Zabijamy samych siebie zjadając własnoręcznie wyprodukowany plastik.

Czytaj więcej...W dniu 4 października 2019 roku w Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbył się finał Konkursu „#glosujedecyduje”, którego celem jest popularyzacja idei aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Konkurs polegał na stworzeniu filmu , którego zadaniem była promocja udziału Polaków w wyborach . II część składała się z testu dotyczącego ustroju Polski i prawa wyborczego. Wśród 5 najlepszych uczniów reprezentujących województwo wielkopolskie byli uczniowie z klasy III c. 

Czytaj więcej...5 października młodzież naszej szkoły pod opieką p. Moniki Waloszek-Gąsior, nauczycielki matematyki, uczestniczyła w XVII Matematycznym Marszu na Orientację. Marsze organizowane są od 2003 roku. Ich celem jest połączenie sportu i rekreacji z matematyką oraz promocją terenów zielonych. Bazą tegorocznych zawodów było Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu a trasa została wytyczona w Parku Przyrody. 

Czytaj więcej...4 października zainaugurowaliśmy piątą edycję Szkolnej Ligi Historycznej. W tym roku jej organizatorami są zeszłoroczni zwycięzcy, uczniowie klasy IIIc: Kamil Moliński odpowiedzialny za przygotowanie pytań i współprowadzący, Aleksander Kubacki, główny prowadzący i Mieszko Jankowski, autor prezentacji z pytaniami. Pomagają im koleżanki z klasy: Magdalena Bartkowiak i Ewa Żyto. Do konkursu zgłosiło się dwanaście drużyn – jest to największa w dotychczasowej historii SLH liczba. Ich skład znajduje się poniżej w tabelce. 

Czytaj więcej...27  września dziesięcioro uczniów naszej szkoły, reprezentujących klasy Ic, IIa, IIc, IId, IIk i IIIc,  wzięło udział w „Powtórce przed …”- XIII  spotkaniach z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowanych przez Instytut Historii UAM oraz Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: Rozwój nauki na przestrzeni wieków.                                                          
Młodzież uczestniczyła w wykładach: faktograficzno-syntetycznych i monograficznych, prowadzonych przez wykładowców specjalizujących się w danej dziedzinie oraz zajęciach warsztatowych, kształcących umiejętność pracy z materiałem źródłowym. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Instytutu Historii UAM oraz z  zasadami rekrutacji na studia. 

Podkategorie