Wewnątrzszkolna instrukcja maturalna

Wewnątrzszkolna instrukcja maturalna 2015

Materiały i przybory pomocnicze

http://www.cke.edu.pl/index.php/komunikaty-dyrektora-cke-left/483-materialy-i-przybory-pomocnicze-egzaminy-maturalny-2015-r

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Dodatkowe informacje - http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 grudnia 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 grudnia 2014 r. w sprawie aktualizacji procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 czerwca 2013 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2014/2015

Terminy egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów spraw dzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzając ego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 rok

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r.