LIGA HISTORYCZNA – KOLEJNE ZWYCIĘSTWO

Czytaj więcej: LIGA HISTORYCZNA – KOLEJNE ZWYCIĘSTWO20 maja br. zespół reprezentujący I LO w Rawiczu w składzie: Kalina Kalecka - IIc, Damian Nowacki - IIc i Michał Sowiński – IIIc odniósł drugie zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Historycznej. Po zwycięstwie z historii starożytnej, odniesionego na początku rywalizacji, tym razem nasi uczniowie triumfowali z zagadnień dotyczących historii powszechnej w latach 1918 – 2014.

KONSULTACJE

Czytaj więcej: KONSULTACJE

 

SPOTKANIA WYCHOWAWCY Z RODZICAMI

odbędą się

26 maja 2015 r.

godz. 16.30 – 17.00

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

odbędą się

26 maja 2015 r.

godz. 17.00 – 18.00

 

J.  Niemczynowski

wicedyrektor

BIOLOGIA W PRAKTYCE

Czytaj więcej: BIOLOGIA W PRAKTYCE

Uczniowie klasy I o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczący w projekcie Akademia Talentów Przyrodniczych realizują projekt pt. „Czy rozdrobnienie środowisk w krajobrazie jest korzystne dla różnorodności roślin? Analiza znaczenia ekotonów dla liczby gatunków roślin naczyniowych”. Opiekunem merytorycznym jest dr hab. Krzysztof Kujawa profesor nadzwyczajny Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

I LO-GARYTMY W CZOŁÓWCE SZTAFET

Czytaj więcej: I LO-GARYTMY W CZOŁÓWCE SZTAFETSztafeta złożona z absolwentów i przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego zajęła ósme miejsce podczas 24-godzinnego biegu, zorganizowanego w ramach Rawickiego Festiwalu Sportu. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii! 

EKONOMIA W PRAKTYCE SZANSĄ NA WŁASNY BIZNES W PRZYSZŁOŚCI

Czytaj więcej: EKONOMIA W PRAKTYCE SZANSĄ NA WŁASNY BIZNES W PRZYSZŁOŚCIUczniowie  klasy IB I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu  w ramach przedmiotu uzupełniającego Ekonomia w praktyce uczestniczą  w grze edukacyjnej Hotel Stars, wcielając się w rolę przedsiębiorców prowadzących własny biznes.

RUTYNIE I NUDZIE MÓWIMY NIE, CZYLI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE, AKTYWIZUJĄCE METODY UCZENIA I ELEMENTY GRYWALIZACJI NA LEKCJACH MATEMATYKI

Czytaj więcej: RUTYNIE I NUDZIE MÓWIMY NIE, CZYLI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE, AKTYWIZUJĄCE METODY UCZENIA I ELEMENTY...Uczenie się z zasady nie kojarzy nam się przyjemnie. Proces żmudny, wymagający czasu, zaangażowania i skupienia, aby wiedzę i umiejętność przyswoić, a później równie wiele nakładów aby materiał utrwalić i przećwiczyć zdobytą wiedzę.

SUKCES KLAUDII

Czytaj więcej: SUKCES KLAUDIIKlaudia Matuszewska z klasy 2c (profil humanistyczny) zakwalifikowała się do finału „Ogólnopolskiego Konkursu LiteraturyFantasy – Źródła marzeń”. Uczennica wykazała się niezwykłą znajomością twórczości J.R.R. Tolkiena.

UDZIAŁ W OBCHODACH KONSTYTUCJI 3 MAJA ELEMENTEM BUDOWANIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ

Czytaj więcej: UDZIAŁ W OBCHODACH  KONSTYTUCJI 3 MAJA  ELEMENTEM BUDOWANIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJZ okazji Święta Konstytucji 3 Maja uczniowie i nauczyciele  ze sztandarem I Liceum Ogólnokształcącego  w Rawiczu brali udział w uroczystościach organizowanych przez władze miasta i powiatu. Obchody tego dnia rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw.  św. Andrzeja Boboli w Rawiczu. Następnie delegacje i poczty sztandarowe przemaszerowały ulicami miasta pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie złożono kwiaty.

NADSZEDŁ CZAS MATUR

Czytaj więcej: NADSZEDŁ CZAS MATURW poniedziałek do pisemnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego przystąpiło stu jedenastu  tegorocznych absolwentów  z pięciu klas I LO w Rawiczu. We wtorek  absolwenci zmierzą się z zadaniami matematycznymi,   a w środę  potwierdzą  umiejętności językowe na egzaminie  z języka angielskiego, do którego na poziomie podstawowym  przystąpi 91, a na  poziomie rozszerzonym 46 osób.  Drugim językiem obcym wybieranym na maturze jest język niemiecki.

EKSPERYMENTY, BADANIA I DOŚWIADCZENIA W RAMACH ZAJĘĆ KOŁA CHEMICZNEGO „POZYTON” W I LO

Czytaj więcej: EKSPERYMENTY, BADANIA I DOŚWIADCZENIA W RAMACH ZAJĘĆ KOŁA CHEMICZNEGO „POZYTON” W I LOWraz z otwarciem pracowni chemicznej w 2012 roku w I LO w Rawiczu rozpoczęło działalność koło chemiczne. Czynny udział w zajęciach biorą uczniowie klas biologiczno – chemicznych, którzy wykonują ciekawe doświadczenia spoza podstawy programowej. Podczas zajęć mają oni możliwość korzystania z bogatego zbioru odczynników w jakie wyposażona jest pracownia, przeprowadzania doświadczeń z chemii kosmetycznej lub eksperymentowania z substancjami używanymi w życiu codziennym. Głównymi celami naszych spotkań są: