Jak dobrze korzystać z Internetu i unikać zagrożeń.

Polecamy materiały szkoleniowe.

Czytaj więcej...

 

Szanowni Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa serię czterech podcastów poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online.

Mamy nadzieję, że rozmowy ekspertów NASK oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które poprowadził znany dziennikarz radiowy Krystian Hanke, będą dla Państwa przydatną dawką wiedzy. Liczymy na to, że staną się przyczynkiem do wielu rozmów i podjęcia działań w Państwa lokalnych środowiskach na rzecz bezpieczeństwa dzieci online.
Zachęcamy do słuchania!

 

 ÓSMOKLASISTO!

WYBRAŁEŚ JUŻ PROFIL?

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RAWICZU

PREZENTUJE

PROFIL JĘZYKOWY

WKRÓTCE KLASA MUNDUROWA

REKRUTACJA NA ROKSZKOLNY 2020/2021

W związku z uruchomieniem konsultacji na terenie szkoły, proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.

 1. PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW  I NAUCZYCIELI  NA TERENIE SZKOŁY
  1. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Czekając na wejście do szkoły albo sali lekcyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji) oraz mają zakryte usta i nos.
  4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust

i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu swojego miejsca przez ucznia.

 1. Każdy uczeń i nauczyciel przychodzący na konsultacje zobowiązany jest dokonać dezynfekcji rąk w holu budynku głównego lub założyć nowe, jednorazowe rękawiczki.
 2. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  2. wychodzi do toalety;
  3. kończy zajęcia i wychodzi z sali lekcyjnej.
 3. Nauczyciele podczas poruszania się po sali lekcyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg zajęć, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 4. Na konsultacje można przynieść własną butelkę z wodą.

Czytaj więcej...

         21 maja obchodzony jest  Dzień  Kadeta. Święto to  ustanowił  Marszałek  Józef  Piłsudski w 1930 roku . Ten dzień, to data  rozpoczęcia  walk  na górze  św. Anny  w czasie  III powstania śląskiego oraz  rocznica śmierci najmłodszego  z   poległych  kadetów,  szesnastoletniego Karola Chodkiewicza.
W  okresie  międzywojennym  w Rawiczu  funkcjonował   III  Korpus   Kadetów, jedna  z  najbardziej  elitarnych   szkół   o   charakterze  wojskowym  w  II  RP.  Jego absolwenci  brali  udział  w  czasie  II  wojny  światowej  w walkach  na wszystkich frontach. Przez  wiele  lat   w  Rawiczu    usiłowano reaktywować szkołę  kadecką.
W  2017  roku,  w  I Liceum   Ogólnokształcącym  w  Rawiczu   utworzono   klasę  o  profilu   mundurowym  zwaną  kadecką – w   nawiązaniu  do  tradycji Korpusu Kadetów. W  obecnym  roku   jedna z tych klas   realizuje  projekt  Ministerstwa  Obrony  Narodowej  dotyczący Wojskowych Certyfikowanych Klas  Mundurowych. Oprócz  przedmiotów  ogólnokształcących  mają   także     przedmioty o   nazwie edukacja wojskowa i służby  mundurowe. Uczniowie klas  kadeckich  uczestniczą w   obchodach   uroczystości  o  charakterze  patriotycznym  na  terenie  powiatu.  Wspomagają  Straż  Pożarną  podczas   ćwiczeń     ratowniczych   i służą  pomocą  w  ramach  działalności  wolontariatu.

Na stronie MEN ukazały się nowe regulacje prawne dotyczące egzaminu maturalnego oraz wytyczne przygotowania do egzaminów. Warto się z nimi zapoznać.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI! SĄ JUŻ ZNANE NOWE, AKTUALNE TERMINY REKRUTACJI. WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE, KLIKAJĄC NA PONIŻSZY LINK:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ!

Czytaj więcej...W pierwszym tygodniu maja od 4.05. do 8.05. tegoroczni maturzyści, w innych warunkach i scenerii niż zawsze, z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa, odebrali świadectwa ukończenia szkoły. W tym roku szkolnym liceum ukończyło 130 abiturientów, w tym 26 z wyróżnieniem. Wszyscy oni zamykają listę absolwentów stulecia I LO w Rawiczu. Uczniowie , którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, mieli 100% frekwencję lub działali w szkole w na różnych płaszczyznach życia szkolnego i lokalnego otrzymali bony upominkowe do księgarni, odznaczenia SKS "Sagitta" oraz inne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców I LO w Rawiczu, za które serdecznie dziękujemy. Tradycją liceum jest przyznawanie medalu LABORES PARIUNT HONORES (trudy przynoszą zaszczyty) uczniom za wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie lub kilku dziedzinach, w tym roku takie odznaczenie, decyzją Rady Pedagogicznej, otrzymali: Aleksander Kubacki, Agata Ziemlińska, Kamil Moliński z klasy 3C oraz Krzysztof Kowalski i Eryk Świergocki z klasy 3K. 

Czytaj więcej...
Tomasz Maślak

Dyrektor  Państwowego Gimnazjum w Rawiczu w latach 1935-1954

ZAPRASZAMY DO WSPOMNIEŃ! 

Czytaj więcej...
Marcin Gołąb

Dyrektor  Państwowego Gimnazjum w Rawiczu w latach 1930-1935

ZAPRASZAMY DO WSPOMNIEŃ!

Czytaj więcej...
Stanisław Sutkowski 
Dyrektor  Państwowego Gimnazjum w Rawiczu w latach 1920-1930

ZAPRASZAMY DO WSPOMNIEŃ! 

Podkategorie