UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 I PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z 4 ZIELONOGÓRSKIM PUŁKIEM PRZECIWLOTNICZYM

b_250_150_16777215_00___images_galeria_START17_1lorawicz_rozpoczecie_roku_szkolnego__1.JPGW dniu 4 września 2017r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018.  Pani Dyrektor Łucja Dera  powitała serdecznie wszystkich zebranych na sali sportowej szkoły, przedstawiła nowo zatrudnionych nauczycieli i omówiła organizację bieżącego roku szkolnego. Szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w liceum oraz przedstawiła wychowawców klas. Pani Dyrektor życzyła wszystkim zebranym zapału  w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów, a także  i wielu radości w bieżącym roku szkolnym.

 

 

 

 

 

Kolejnym punktem programu było przemówienie Starosty Rawickiego – Pana Adama Sperzyńskiego, który życzył  uczniom i nauczycielom udanego roku szkolnego. Podobnie uczyniła Pani Grażyna Kośmider  - Przewodnicząca Rady Rodziców.   Po akademii w sali sportowej uczniowie skierowali się do klas, w których spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Kolejnym punktem inauguracji nowego roku szkolnego byłouroczyste podpisanie porozumienia o współpracy z 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym w Czerwieńsku. Umowę o współpracy podpisali Dyrektor Szkoły Pani Łucja Dera oraz ppłk Mirosław Hamulak, uczynił to  w imieniu pułkownika Mirosława Szweda.  W wydarzeniu uczestniczyli Wicestarosta Rawicki  J. Gwizdek,  Z. Maćkowiak i A. Jurdeczka  - członkowie Zarządu Powiatu Rawickiego, kapitan Arkadiusz Mikuła, nauczyciele  i młodzież z klasy mundurowej. Celem współpracy są wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, pozyskiwania społecznej akceptacji do polityki obronnej państwa, upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obronności narodowej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej. Porozumienie zakłada również  współpracę żołnierzy    z uczniami, udział  w ważnych przedsięwzięciach z obszarów edukacji obywatelskiej i promocji obronności. Na zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali wykładu ppłka. Mirosława Hamulaka na temat realizacji współpracy i funkcjonowania jednostki leszczyńskiej wchodzącej w skład 4  Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.

Zespół redakcyjny I LO

 

b_250_150_16777215_00___images_galeria_START17_1lorawicz_rozpoczecie_roku_szkolnego__1.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_START17_1lorawicz_rozpoczecie_roku_szkolnego__4.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_START17_1lorawicz_rozpoczecie_roku_szkolnego__5.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_START17_1lorawicz_rozpoczecie_roku_szkolnego__6.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_START17_1lorawicz_rozpoczecie_roku_szkolnego__11.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_START17_1lorawicz_rozpoczecie_roku_szkolnego__2.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_START17_1lorawicz_rozpoczecie_roku_szkolnego__3.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_START17_1lorawicz_rozpoczecie_roku_szkolnego__7.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_START17_1lorawicz_rozpoczecie_roku_szkolnego__8.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_START17_1lorawicz_rozpoczecie_roku_szkolnego__9.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_START17_1lorawicz_rozpoczecie_roku_szkolnego__10.JPG