THE WORLD'S LARGEST LESSON

Szanowni Państwo,

Na 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, obradującej 25-27 września 2015 r. w Nowym Jorku z udziałem 100 przedstawicieli państw, szefów rządów i liderów społeczeństwa obywatelskiego, przyjęta została „Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”, wskazująca siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), do których osiągnięcia powinna dążyć cała międzynarodowa społeczność. Ten temat jest teraz wiodący w działaniach edukacyjnych. Dlatego zapraszam Państwa do dwóch wydarzeń:

 

 

 

 

 

1. The World’s Largest Lesson

Pragniemy zaprosić Szkoły Stowarzyszone UNESCO do udziału w akcji edukacyjnej związanej z wprowadzaniem zagadnień związanych z SDG do szkół na całym świecie, czyli do organizacji największej na lekcji, the World’s Largest Lesson.

Inicjatorzy akcji, proponują, aby the World’s Largest Lesson odbyła się w każdej szkole trzecim tygodniu września (wokół daty 18 września 2017 r.), a jeśli to niemożliwie, w innym bardziej odpowiadającym Państwu czasie.

Na stronie http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ są dostępne wszelkie informacje na temat tej akcji oraz materiały do wykorzystania podczas lekcji: scenariusze lekcji, komiksy, filmy, publikacje itp. Są to materiały dotyczące wszystkich 17 celów SDG, więc zorganizowana lekcja może dotyczyć każdego z tych celów. Materiały te będziecie Państwo mogli wykorzystywać także w ciągu roku.

b_800_600_0_00___images_galeria_Beztytuu.jpg