STYPENDIUM SZKOLNE

b_800_600_0_00___images_galeria_logos.jpgIstnieje  możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

 

 

 

 

 

Wnioski należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września 2017 r., w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu. Formularze wniosków stypendialnych są do pobrania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, biuro nr: 103, oraz na stronie internetowej http://www.ops.rawicz.pl

Na dzień dzisiejszy kryterium dochodowe uprawniające do pobierania stypendium szkolnego wynosi 514,00 zł.