REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami do profili:
Profil biologiczny
Profil humanistyczny
Profil dziennikarsko – prawny
Profil ogólny 
Klasa mundurowa
Informacji o zasadach i przebiegu rekrutacji udziela codziennie sekretariat szkoły w godzinach od 9.00 do 14.30, tel. 065 546 - 44 - 82.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
 
Łucja Dera – dyrektor szkoły