EKOLOGICZNY SUKCES

1lorawicz olimpiada wiedzy ekologicznej  3W dniu 22 kwietnia 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 94 reprezentantów z 45 szkół ponadgimnazjalnych stanęło do rywalizacji w okręgowym etapie XXXII edycji ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Organizatorem merytorycznym i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Ministerstwo Środowiska oraz Liga Ochrony Przyrody, a organizatorem wielkopolskiego etapu wojewódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
W gronie najlepszych ekologów okręgu wielkopolskiego znalazł się reprezentant naszej szkoły Mateusz Sierpowski, uczeń kasy III o profilu biologiczno-chemicznym.


Olimpiada jest konkursem interdyscyplinarnym, problematyka olimpiady obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.
W pierwszej części (pisemnej) olimpijczycy rozwiązywali test składający się z 50 pytań. Mateusz po uzyskaniu bardzo wysokiej liczby punktów, zajął II miejsce i zakwalifikował się do grona dwunastu finalistów. W etapie ustnym Mateusz wykazał się ogromna wiedzą i zajął VIII miejsce, niestety zabrakło odrobiny szczęścia i trzech punktów, aby awansować do etapu ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Mateuszowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych naukowych sukcesów!

Justyna Malepsza-Węcłaś
nauczycielka biologii

1lorawicz olimpiada wiedzy ekologicznej  11lorawicz olimpiada wiedzy ekologicznej  21lorawicz olimpiada wiedzy ekologicznej  31lorawicz olimpiada wiedzy ekologicznej  41lorawicz olimpiada wiedzy ekologicznej  51lorawicz olimpiada wiedzy ekologicznej  6