PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW

o     Karkosz Barbara

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

o    Świerzewski Maciej

SEKRETARZ

o    Głowacz Joanna

SKARBNIK

o    Styza Maria