PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW

o     Wróblewska Violetta

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

o     Karkosz Barbara

SEKRETARZ

o    Głowacz Joanna

SKARBNIK

o    Chmielarczyk Hanna