Warning: getimagesize(cache/multithumb_thumbs/b_250_150_16777215_00___images_UNESCO.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'cache/multithumb_thumbs/b_250_150_16777215_00___images_UNESCO.jpg'

b_250_150_16777215_00___images_UNESCO.jpgNasza szkoła należy do grona Szkół Stowarzyszonych UNESCO. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury), jest jedną z wyspecjalizowanych agend ONZ. Podstawowe zagadnienia, wokół których koncentruje się działalność Szkół Stowarzyszonych UNESCO to: prawa człowieka, demokracja, tolerancja, rozwiązywanie konfliktów bez używania przemocy, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz różnorodności kulturowej, solidarność z ofiarami przemocy, katastrof naturalnych i społecznych. Uczniowie Szkół Stowarzyszonych tworzą i realizują, wspólnie z nauczycielami własne projekty, a także uczestniczą w wiodących programach i szkoleniach organizowanych przez UNESCO. W naszym liceum wszystkie działania koordynuje pani Marzanna Niedźwiadek.