DYREKTOR SZKOŁY

  • mgr Łucja Dera

WICEDYREKTOR

  • mgr Jacek Niemczynowski

WICEDYREKTOR

  • mgr Elżbieta Jagodzińska

 ---------------------------------------

DYŻURY DYREKCJI

wtorek 15:00 - 17:00