PUBLIKACJE:

1. KSIĘGA PROFESORÓW

2. KSIĘGA ABSOLWENTÓW

3. KSIĘGA PAMIĘCI

4. KSIĘGA ZASŁUŻONYCH DLA SKS "SAGITTA"

5. PROFESOROWIE I ABSOLWENCI, KTÓRZY ZGINĘLI W OKRESIE WOJNY I OKUPACJI

6. OKRES MIĘDZYWOJENNY

7. OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

8. HISTORIA SZKOŁY TO PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE...

9. SZKOŁA DZISIAJ ...

 

SUKCESY SZKOŁY:

1. STYPENDYŚCI

2. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM

3. OLIMPIADA GEOGRAFICZNA I NAUTOLOGICZNA

4. MISYJNA OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

5. LAUREACI KONKURSÓW O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM

6. KONKURS PRZYRODNICZY SALAMANDRA

7. SUKCESY SPORTOWE

 

GALERIE:

 

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE: