NOWE PUBLIKACJE:

PUBLIKACJE:

1. KSIĘGA PROFESORÓW I ABSOLWENTÓW

2. KSIĘGA PAMIĘCI

3. KSIĘGA ZASŁUŻONYCH DLA SKS "SAGITTA"

4. PROFESOROWIE I ABSOLWENCI, KTÓRZY ZGINĘLI W OKRESIE WOJNY I OKUPACJI

5. OKRES MIĘDZYWOJENNY

6. OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

7. HISTORIA SZKOŁY TO PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE...

8. SZKOŁA DZISIAJ ...

 

SUKCESY SZKOŁY:

1. STYPENDYŚCI

2. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM

3. OLIMPIADA GEOGRAFICZNA I NAUTOLOGICZNA

4. MISYJNA OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

5. LAUREACI KONKURSÓW O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM

6. KONKURS PRZYRODNICZY SALAMANDRA

7. KONKURSY MATEMATYCZNO - FIZYCZNE

8. SUKCESY SPORTOWE

 

GALERIE:

 

 

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE: