Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu przygotowała bon edukacyjny o wartości 15 000 złotych dla 1 absolwenta naszej szkoły. Bon edukacyjny pokrywa całkowity koszt czesnego 3-letnich studiów licencjackich stacjonarnych na dowolnym kierunku w WSHiU. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendium i złożenie wniosku do sekretariatu szkoły do 28 sierpnia 2020r.

 

Komisja stypendialna I LO w Rawiczu.

Regulamin i wniosek do pobrania poniżej:

REGULAMIN STYPENDIUM W WSHiU w POZNANIU