LEKCJA HISTORII REGIONALNEJ

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://strona2013.1lorawicz.pl/images/Galeria/regionalnej/3.JPG
There was a problem loading image http://strona2013.1lorawicz.pl/images/Galeria/regionalnej/3.JPG

3

Z okazji 96. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego i 95. rocznicy powrotu Rawicza do Polski w auli szkolnej odbyła się Lekcja Historii Regionalnej poświęcona powstaniu wielkopolskiemu.

Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich klas, którzy obejrzeli prezentację o tematyce powstańczej, skupiającej się na zagadnieniach związanych z ziemią rawicką oraz obejrzeli krótki film dokumentalny o powstaniu. Prezentację i komentarz do niej przygotowali uczniowie klasy Ic: Michał Balcerek, Karol Michalski i Mikołaj Obarski.

W drugiej części lekcji, która miała charakter szkolnego konkursu, młodzież pracując w grupach klasowych rozwiązywała zadania z karty pracy, wykazując się dużą znajomością omawianych zagadnień. Po sprawdzeniu kart i ustaleniu klasyfikacji (I miejsce ex aequo zajęli reprezentanci klas IIIb i IIId ) zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy a wszyscy uczniowie zostali poczęstowani słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Lekcja okazała się doskonałą formą kształtowania wśród uczniów postaw patriotycznych oraz  rozwijania wśród nich zainteresowań historią najbliższej Ojczyzny.

Iwona Guzikowska

nauczycielka histori