LABORES PARIUNT HONORES/ TRUDY PRZYNOSZĄ ZASZCZYTY

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://strona2013.1lorawicz.pl/images/logos.jpg
There was a problem loading image http://strona2013.1lorawicz.pl/images/logos.jpg

logos

Pod takim hasłem odbył się w piątek (23.01.2015) w naszej szkole apel podsumowujący pracę w pierwszym  semestrze  roku szkolnego 2014/2015.  

Na najwyższym miejscu w szkole pod względem średniej ocen uplasowała się klasa 2b, natomiast najwyższą frekwencją może pochwalić się kl. 1a.  Na ręce przewodniczących  tych klas Pani Dyrektor Łucja Dera  przekazała  gratulacje i słodkie upominki  od Rady Rodziców.

Uhonorowano  także uczniów za sukcesy  indywidualne. Najwyższą średnią ocen w pierwszym semestrze  (5,56) uzyskała tegoroczna Stypendystka Prezesa Rady Ministrów  - Patrycja Nowak  z kl. 3b.  Średnią ocen 5,0 i wyższą uzyskało 11 osób.   Za 100% frekwencję wyróżniono 9 licealistów.  Wychowawcy wręczyli także dyplomy  25 uczniom  za   osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych  oraz 19 sportowcom  za sukcesy  w następujących dyscyplinach: pływanie, lekkoatletyka, strzelectwo, softball i baseball.   Cieszymy się, że dwoje  naszych  uczniów  jest w  Kadrze Polski.  Reprezentantką  Polski w Softballu  jest  Natalia Langner z kl. 3b, a reprezentantem  Polski w pływaniu   Michał Chudy z kl. 2a.  

Za  zaangażowanie w  pracę  społeczną  oraz  nadzwyczajną wrażliwość na potrzeby innych  wyróżniono 18 uczniów. Są wśród nich  uczestnicy akcji zbiórki krwi przeprowadzonej w grudniu br. na potrzeby Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu.  Otrzymali  oni zaszczytne Legitymacje Honorowego Dawcy Krwi.

Podczas apelu nastąpiło również przekazanie władzy  nowemu  Samorządowi Uczniowskiemu.  Ustępująca z funkcji  przewodniczącej Joanna Wojnar z kl. 3a podziękowała   za współpracę  i życzyła powodzenia nowemu Prezydium w składzie:  Joanna Basa, Natalia Bogdańska, Tomasz Babij, Karolina Suchanecka  i  Aleksander Piechowiak.

Wszystkim,  którzy odnieśli  sukcesy w  pierwszym półroczu 2014/2015  gratulujemy i życzymy  kolejnych laurów.

 Zespół redakcyjny I LO