Świadectwa ukończenia liceum będą wydawane przez wychowawców klas w  holu  głównego budynku  szkoły. Podczas odbioru należy stosować się do zasad ogólnie obowiązujących w przestrzeni publicznej (maseczki, odległość między osobami).  
Na teren szkoły wchodzimy bramą wjazdową na parking szkolny i tu oczekujemy na swoją kolej. O wyznaczonej godzinie wchodzimy do budynku szkoły wejściem od strony boiska i przechodzimy do biblioteki w celu rozliczenia się z bankiem podręczników (szczegóły w module WIADOMOŚCI na e-dzienniku) i wypełnienia karty obiegowej (proszę przyjść ze swoim długopisem i rękawiczkami). Następnie przechodzimy do  holu, gdzie  wychowawca  wyda świadectwo ukończenia liceum, dyplomy i nagrody oraz dokumenty gimnazjalne.  Po otrzymaniu świadectwa wychodzimy  wejściem głównym od strony ulicy. W budynku szkoły może znajdować się tylko jedna osoba odbierająca dokumenty. 
Obiór dokumentów w innym terminie będzie możliwy tylko po wcześniejszym, telefonicznym  umówieniu terminu w sekretariacie szkoły.  
Szczegółowy harmonogram ze wskazanymi dniami i godzinami dla uczniów został wysłany wiadomością w e-dzienniku Librus.
 
Łucja Dera
Dyrektor