b_300_300_16777215_00_images_100.jpg

 

DRODZY NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE I RODZICE!!!

Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, to dzień, który oznacza, że czas pobytu w Liceum zbliża się ku końcowi, że zamyka się kolejny etap w życiu, a lata spędzone w szkole przechodzą do historii.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzisiaj powinna mieć miejsce uroczysta akademia z okazji pożegnania maturzystów, z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Nauczycieli, Uczniów, Rodziców. Niestety nie było nam to dane.

Przyszło nam się żegnać w bardzo trudnym momencie, kiedy cały  świat walczy z pandemią.

Chciałabym chociaż w formie zdalnej skierować do Was i Waszych Rodziców kilka słów.

Drodzy Uczniowie,

w ostatnich dniach mieliście tylko możliwość nauczania zdalnego. Za nauczanie i uczenie w tych trudnych warunkach, za wspólną pracę i współpracę oraz   wzajemne zrozumienie dziękuję Nauczycielom i Wychowawcom, Uczniom i ich Rodzicom.

We wtorek, podczas zebrania Rady Pedagogicznej, zatwierdzono wyniki klasyfikacji. Wszystkim uczniom gratuluję ukończenia szkoły i wspaniałych osiągnięć. 

 

Na początku pragnę wyróżnić i serdecznie pogratulować Uczniom, którzy kończą szkołę, otrzymując świadectwo z wyróżnieniem,  a są nimi:

Z klasy 3A

 1. Marta Dubicka     
 2. Piotr Flasza
 3. Antonina Kędzia
 4. Julia Łukowiak
 5. Kamila Matysiak
 6. Mikołaj Polaszek
 7. Natalia Smektała
 8. Kinga Śmierzchała

Z klasy 3B

 1. Natalia Jędrkowiak
 2. Marta Krawczyk
 3. Alicja Majewska
 4. Katarzyna Mierzyńska
 5. Martyna Poprawska
 6. Kinga Turek

Z klasy 3C

 1. Julia Goździk
 2. Julia Juskowiak
 3. Marta Juskowiak
 4. Aleksander Kubacki
 5. Kamil Moliński
 6. Julia Ptak
 7. Agata Ziemlińska
 8. Ewa Żyto

Z klasy 3D

 1. Agata Sowińska

z klasy 3K

 1. Edyta Filipiak
 2. Krzysztof Kowalski
 3. Aleksandra Olszak

Rodzicom wyróżnionych Uczniów gratuluję i dziękuję za trud włożony w proces wychowawczy  i  wsparcie w procesie edukacji swoich dzieci i życzymy dalszych sukcesów.

Pragnę wyróżnić osoby, które osiągnęły  100% frekwencję, są nimi:

 1. Piotr Flasza z klasy 3A
 2. Natalia Jędrkowiak z klasy 3B
 3. Agata Ziemlińska z klasy 3C

Składam gratulacje uczniom za osiągnięcia sportowe. Sukcesy sportowe osiągnęli:

 1. Smektała Natalia z klasy 3A
 2. Grześkowiak Alicja z klasy 3A
 3. Ostrowska Katarzyna z klasy 3A
 4. Małyga Aleksandra z klasy 3A
 5. Sierpowska Natalia z klasy 3A
 6. Kędzia Antonina z klasy 3A
 7. Szponik Julia z klasy 3B
 8. Majewska Alicja z klasy 3B
 9. Jankowiak Liwia z klasy 3B
 10. Karkosz Wiktoria z klasy 3C
 11. Styzińska Sara z klasy 3K
 12. Kaźmieruk Alicja z klasy 3K
 13. Gil Wiktoria z klasy 3K
 14. Osmelak Krystian z klasy 3A
 15. Stasiak Hubert z klasy 3B
 16. Nogała Mateusz z klasy 3D
 17. Górny Kacper z klasy 3K
 18. Kowalski Krzysztof z klasy 3K
 19. Świergocki Eryk z klasy 3K
 20. Wyrzykiewicz Mikołaj z klasy 3K
 21. Jarus Kacper z klasy 3K

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu postanowili przyznać medale LABORES PARIUNT  HONORES  (Trudy przynoszą zaszczyty) następującym Uczniom:

 1. Aleksandrowi Kubackiemu z klasy 3C
 2. Krzysztofowi Kowalskiemu z klasy 3K
 3. Erykowi Świergockiemu z klasy 3K
 4. Agacie Ziemlińskiej z klasy 3C
 5. Kamilowi Molińskiemu z klasy 3C

Medale otrzymują Uczniowie za szczególne zaangażowanie na różnych płaszczyznach życia szkoły, twórczy entuzjazm i propagowanie aktywnej postawy życiowej. Serdecznie gratuluję.

Za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym  dziękuję uczniom:

 1. Katarzynie Mierzyńskiej z klasy 3B
 2. Piotrowi Ratajczakowi z klasy  3K
 3. Mikołajowi Wyrzykiewiczowi z klasy  3K
 4. Sarze Styzińskiej z klasy  3K
 5. Alicji Kaźmieruk z klasy 3K
 6. Kacprowi Jarusowi  z klasy 3K
 7. Mateuszowi Juskowiakowi z klasy 3K

Dziękuję również  za pracę w Samorządzie Uczniowskim:

 1. Aleksandrowi Kubackiemu z klasy 3C
 2. Mateuszowi Nogale z klasy  3D
 3. Mikołajowi Wyrzykiewiczowi z klasy 3K

Podziękowania składam Uczniom Klaudii Kujawie z klasy 3K i Kacprowi Pietruszce  z klasy III B i i ich rodzinom za niezwykłą gościnność okazaną zagranicznym studentom przebywającym w naszej szkole w ramach programu AIESEC International Education.

Szczególne podziękowania kieruję dla Piotra Flaszy z klasy 3A za sumienne i wzorowe pełnienie funkcji fotografa szkolnego, zarówno podczas uroczystości szkolnych, jak i tych o charakterze lokalnym.

Za zaangażowanie w działalność promocyjną szkoły w środowisku lokalnym, poprzez aktywny udział w sekcji fotograficzno- dziennikarskiej dziękuję Uczniom z klasy 3K:.

 1. Wiktorii Eling
 2. Maciejowi Turowskiemu
 3. Aleksandrze Olszak
 4. Joannie Antkowiak
 5. Piotrowi Ratajczakowi
 6. Paulinie Szumigale

Podziękowania kieruję  do Uczniów zaangażowanych w organizację Szkolnej Ligi Historycznej: Kamila Molińskiego z klasy 3C, Aleksandra Kubackiego z klasy 3C, Mieszka Jankowskiego z klasy 3C, Magdaleny Bartkowiak z klasy 3C i Ewy Żyto z klasy 3C.

Podziękowania za obsługę techniczną podczas uroczystości i innych wydarzeń szkolnych otrzymują:

 1. Aleksander Kubacki z klasy 3C
 2. Mieszko Jankowski z klasy 3C
 3. Jakub Lepczyk z klasy 3A

Podziękowanie za działalność muzyczno - wokalną lub muzyczną, lub wokalną w Kole Poeton i upiększanie uroczystości i innych wydarzeń szkolnych otrzymują:

 1. Aleksander Kubacki z klasy 3C
 2. Mieszko Jankowski z klasy 3C
 3. Aleksandra Olszak z klasy 3K
 4. Krzysztof Kowalski z klasy 3K
 5. Piotr Ratajczak z klasy 3K

Podziękowanie za aktywny  udział w uroczystościach o charakterze historyczno-  patriotycznym i pełnienie funkcji dowódcy kompanii otrzymuje Piotr Ratajczak z klasy  3K

Podziękowanie za aktywny  udział w uroczystościach o charakterze historyczno-  patriotycznym otrzymują Uczniowie z klasy 3K:

 1. Krzysztof Kowalski
 2. Kacper Jarus
 3. Edyta Filipiak
 4. Alicja Kaźmieruk
 5. Zuzanna Brenk
 6. Julia Tajchert
 7. Sara Styzińska
 8. Wiktoria Gil
 9. Klaudia Kujawa
 10. Eryk Świergocki
 11. Mikołaj Wyrzykiewicz
 12. Mikołaj Młody
 13. Szymon Maćkowiak
 14. Bartosz Klimczak

Podziękowanie za godne reprezentowanie szkoły w  Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej otrzymują:

 1. Bartosz Paryna z klasy 3A
 2. Maciej Turowski z klasy 3K

Podziękowanie za wsparcie szkolnej akcji krwiodawstwa, piękny dar humanitarny, dowód zaangażowania społecznego i poczucie silnej więzi  międzyludzkiej, otrzymują Uczniowie:

 1. Cisowska Natalia z klasy 3A
 2. Paryna Bartosz z klasy 3A
 3. Płóciennik Kamil z klasy 3A
 4. Polaszek Mikołaj z klasy 3A
 5. Kempiński Adam z klasy 3B
 6. Kozera Natalia z klasy 3B
 7. Łukowiak Patrycja z klasy 3B
 8. Mierzyńska Katarzyna z klasy 3B
 9. Szponik Julia z klasy 3B
 10. Duda aleksandra z klasy 3C
 11. Goździk Julia z klasy 3C
 12. Jankowski Mieszko z klasy 3C
 13. Juskowiak Julia z klasy 3C
 14. Korman Wiktoria z klasy 3C
 15. Woźniak Oliwia z klasy 3C
 16. Żyto Ewa z klasy z klasy 3C
 17. Duszak Mikołaj z klasy 3D
 18. Jastrzębska Natalia z klasy 3C
 19. Brenk Zuzanna z klasy 3K
 20. Górny Kacper z klasy 3K
 21. Juskowiak Mateusz z klasy 3K
 22. Klimczak Bartosz z klasy 3K
 23. Kowalski Krzysztof z klasy 3K
 24. Matuszak Bartosz z klasy 3K
 25. Młody Mikołaj z klasy 3K
 26. Ratajczak Piotr z klasy 3K
 27. Wyrzykiewicz Mikołaj z klasy 3K

Wszystkim wyróżnionym Uczniom jeszcze raz serdecznie gratuluję.

 

 „Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsze to korzenie, druga – to skrzydła”. Cytat ten przypisuje się niemieckiemu pisarzowi, poecie i filozofowi J.W.Goethemu.

Drodzy Uczniowie,

korzenie to rodzina, która daje miłość, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, kształtuje osobowość.

Korzenie to również szkoła, która wyposaża w wiedzę i umiejętności, uczy życia.

Skrzydła z kolei, to Wasz wyrosły na korzeniach potencjał, to umiejętność dokonywania wyborów, pokonywania przeszkód i trudności, odróżniania dobra od zła, odnajdywania właściwych dróg.

Gdziekolwiek będziecie, nie zapominajcie o swoich korzeniach.

Drodzy Rodzice,

koniec szkoły średniej córki czy syna, to właśnie ten czas, kiedy coś się kończy, by coś innego mogło się zacząć. Państwa dzieci za chwilę opuszczą dom rodzinny, uzbrojone w skrzydła pofruną w świat. Na szczęście mają korzenie, na szczęście mają, gdzie wracać.

I tych wspaniałych powrotów do korzeni życzę Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom.

Łucja Dera

Dyrektor