8

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krystyny Łybackiej, absolwentki I LO w Rawiczu z roku 1964. Pani Krystyna Łybacka, wywodząca się z Jutrosina, zmarła 20 kwietnia w wieku 74 lat. Po ukończeniu rawickiego liceum kształciła się na UAM w Poznaniu, na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, póżniej zawodowo związana była z Politechniką Poznańską. Od 1991r. uzyskiwała mandat posłanki na Sejm RP kolejnych kadencji. W latach 2001- 2004 pełniła funkcję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W latach 2014-2019 była europosłanką VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Podczas wielu wizyt na ziemiach powiatu rawickiego, często z sentymentem i dumą, wspominała czas spędzony w liceum. Swą szkołę średnią odwiedziła m.in. 5 września 2003r. w charakterze Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a 29 kwietnia 2014r. była gościem honorowym podczas debaty „Europa w naszych oczach” zorganizowanej z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
 
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.  
 
Zdjęcia udostępnione ze zbiorów p. Piotra Domanieckiego - wizyta 5.09.2003 w murach LO.
 
Zespół I LO

1 1

3245678