Proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem MEN.

Dyrektor szkoły

Łucja Dera

DECYZJA MEN W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ