Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Łucja Dera

dyrektor

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.03.2020r.