5e2cb0fd8fb97 osize933x0q70h056df225 stycznia 2020r. w restauracji "Maria" w Dębnie Polskim odbył się kolejny bal studniówkowy I LO w Rawiczu. Wzięło w nim udział 213 osób, z czego 115 stanowili uczniowie z klas IIIA,B,C,D i K. Uroczystość prowadzili i wszystkich serdecznie powitali Aleksander Kubacki i Mieszko Jankowski z klasy IIIC. Następnie młodzież zatańczyła pięknego poloneza przy muzyce Krzesimira Dębskiego "Polonez Husarii". Kolejnym punktem balu były przemówienia dyrektora szkoły P. Łucji Dery i przewodniczącej Rady Rodziców P. Barbary Karkosz, po czym nastąpiło oficjalne cięcie wstęgi przez Panią dyrektor, wicedyrektorów, wychowawców oraz przewodniczącą Rady Rodziców. Po toaście sz uczniowie podziękowali dyrekcji szkoły, nauczycielom i rodzicom.

Po części oficjalnej młodzież bawiła się do późnych godzin nocnych przy muzyce DJ P. Grześkowiaka.

 

Zespół redakcyjny ILO

Foto: Jakub Latusek - naszemiasto.rawicz.pl

5e2cb0d39e070 osize933x0q70h4a73495e2cb10c825b6 osize933x0q70ha6728c5e2cb10c825b6 osize933x0q70ha6728c5e2cb10faab3b osize933x0q70hd64836