WYCHOWYWAĆ W DIALOGU ZE ŚRODOWISKIEM

Z okazji przypadającej w tym roku 60-tej rocznicy powstania Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, Polski Komitet ds. UNESCO zaprosił przedstawicieli Szkół Stowarzyszonych w Polsce na Konferencję pt. „Wychowywać w dialogu ze środowiskiem”. Spotkanie  zorganizowano w dniach 25 – 26 października 2013 r. w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Środowiska i przy wsparciu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.  Konferencję objęli patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej, Pani Krystyna Szumilas oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody Jan Zaleski.

Biorący udział w dwudniowej konferencji nauczyciele I LO w Rawiczu  - Natasza Kopczyńska-Flasza i Justyna Malepsza-Węcłaś uczestniczyły w wielu wykładach  m.in. „Edukacja XXI wieku”, „Rozwój zrównoważony to znaczy jaki?”, „Czy człowiek współczesny jest zdolny do dialogu ze środowiskiem? Dekada zmiany czy dekada porażki?”.   

Warsztaty dotyczące metod wykorzystywanych w nauczaniu o zrównoważonym rozwoju były okazją do poznania się, podzielenia doświadczeniami oraz zdobycia wiedzy pomocnej w pracy z uczniami.

Justyna Malepsza- Węcłaś
nauczyciel biologii