SZKOLENIE „TO TAKŻE TWÓJ ŚWIAT”

W dniach 17-20.10.2013r. dwie uczennice  I Liceum Ogólnokształcącego  w Rawiczu - Joanna Wojnar i Aleksandra Klimkowska - wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez Centrum Inicjatyw UNESCO. Projekt był realizowany w Bukowcu (okolice Jeleniej Góry).

Poza dwuosobową delegacją z naszej szkoły zaproszono również reprezentantów  dziesięciu innych szkół ponadgimnazjalnych, m.in.: z Opola, Jeleniej Góry, Trzebnicy, Nowej Soli.

Spotkania obejmowały dyskusje, ćwiczenia w grupach  oraz seanse, podczas których poruszano wątki międzykulturowości, ściślej - problematykę stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji.

Szkolenie miało na celu uzmysłowić  uczestnikom, czym jest globalna edukacja i w jaki sposób może ona wpłynąć na  nasze życie.

Kontynuacją realizacji projektu TO TAKŻE TWÓJ ŚWIAT  będą  warsztaty, które przeprowadzimy  podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (18-24 listopada).

Naszym zadaniem  będzie podzielenie się ze społecznością I LO  wiadomościami i doświadczeniami  zdobytymi w Bukowcu.

Zakończenie projektu przewidziane  jest na koniec listopada we Wrocławiu. Delegacje szkół znów spotkają się z organizatorami, aby podsumować całą akcję i omówić podjęte w macierzystych szkołach działania.

Joanna Wojnar – klasa II A

Aleksandra Klimkowska – klasa II D