KLUBING Z LIDERAMI – JAK SIĘ BAWI I LO W RAWICZU

Jedną z ulubionych form rozrywki współczesnej młodzieży jest tzw. „clubbing” – z jęz. ang. zabawa w klubach w gronie znajomych.
Centrum Inicjatyw UNESCO z Wrocławia zaprosiło uczniów I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym Klubing z liderami. Projekt ten  dofinansowany jest  ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Celem projektu jest  zwiększanie zaangażowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych z małych miast oraz wsi poprzez uczestniczenie w cyklu warsztatowym oraz zainicjowanie działalności szkolnych/lokalnych klubów UNESCO. Uczestnicy projektu będą brać udział w kompleksowym programie dotyczącym tematyki obywatelskiej oraz liderskiej, wizytach studyjnych oraz zorganizują w swoich społecznościach lokalnych inicjatywy mające promować zaangażowanie społeczne.
Jagoda Kubiak i Magdalena Rychel - uczennice kl.2a I LO w Rawiczu pozytywnie przeszły proces rekrutacji do Projektu.
W dniach 19-21 października 2011, we Wrocławiu, odbyło się pierwsze spotkanie - 3-dniowe warsztaty z zakresu integracji, budowania zespołu, zarządzania czasem oraz rozwoju osobistego.
Kolejne spotkania, odbywające się mniej więcej co miesiąc, to kilkudniowe warsztaty z zakresu roli lidera w zespole, zarządzania zespołem oraz komunikacji w zespole;  funkcjonowania państwa, samorządu, demokracji, Unii Europejskiej oraz UNESCO;  zarządzania projektem, fundraisingu, diagnozowania potrzeb lokalnej społeczności, metod, dobrych praktyk i przygotowania własnych projektów.
Pomiędzy spotkaniami grupowymi, uczestnicy Projektu Klubing z liderami odbędą 9 spotkań indywidualnych z tzw. tutorami, którzy pomogą zrealizować im własną inicjatywę oraz będą czuwali nad rozwojem uczestnika projektu.
 Ostatnie, ewaluacyjne spotkanie odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2012.
Marzanna Niedźwiadek

Szkolny Koordynator Unesco