EDUKACJA GLOBALNA - „WSZYSCY RÓŻNI, WSZYSCY RÓWNI”

W dniach 19-22 listopada 2013 r. w I LO w Rawiczu odbywały się obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). Miały one formę warsztatów dla klas pierwszych  i drugich, zaś tegoroczni maturzyści mieli okazję obejrzeć film  na temat projektu „EVS” dotyczącego Wolontariatu Europejskiego. Opiekunkami młodzieży w czasie TEG były Pani Marzanna Niedźwiadek i Pani  Anna Dubicka.

Zajęcia z przedstawicielami klas I  polegały na poruszeniu szeroko rozumianej tematyki dyskryminacji. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami:

-  „Krok naprzód”, gdzie musieli wcielić się w rolę  człowieka o danym statucie społecznym i odpowiedzieć na pytania, do czego „jego” postać ma prawo, kiedy i czy zawsze będzie w stanie korzystać z różnego rodzaju przywilejów, które formalnie mu przysługują.

-  „Z kim chciałbyś mieszkać?”- pierwszoklasiści dokonywali wyboru, z kim najbardziej i najmniej chcieliby dzielić własny dom.  Spośród kilkunastu wariantów należało zdecydować się na 3 „mocne tak” oraz 3 „mocne nie”.

Każde ćwiczenie kończyła dyskusja między uczestnikami a prowadzącymi, która stanowiła ewaluację, pomagając  wyciągnąć wnioski, wysnuć refleksje i skłonić do ujawnienia własnych doświadczeń.

Warsztaty dla klas II objęły problematykę różnorodności. Uczestnicy zmagali się z ćwiczeniem „Derdianie”, w którym dwie zupełnie różne kultury musiały dojść do porozumienia i wspólnie wykonać budowę mostu. Śmiech i zaangażowanie pomogły osiągnąć cel. Po wyczerpującym zadaniu nadszedł czas na podsumowanie. Uczniowie dzielili się swoimi odczuciami. Przy pomocy organizatorek  omówiono  przebieg warsztatów, których główne hasło brzmiało: „Wszyscy różni, wszyscy równi”.

W trzecim dniu obchodów zainteresowani trzecioklasiści wzięli udział w seansie  o projekcie Wolontariatu Europejskiego. Film przedstawia obcokrajowców, którzy przyjechali do Polski, aby doświadczyć naszego codziennego życia, zmierzyć się z polską kulturą, stereotypami i obyczajami. Możliwa jest również odwrotna sytuacja; wyjazd  do wszystkich krajów UE (i nie tylko!).  Każda pełnoletnia osoba ma prawo złożyć wniosek w Centrum Inicjatyw UNESCO, a długość pobytu odpowiada różnym wariantom.

Poczęstunek dla uczestników oraz materiały potrzebne do realizacji poszczególnych zadań sponsorowało UNESCO. Warsztaty przeprowadzone przez Joannę Wojnar i Aleksandrę Klimkowską były kontynuacją szkolenia „To Także Twój Świat”.

Zakończenie całego projektu odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2013 r. we Wrocławiu. Wezmą w nim udział przedstawiciele UNESCO i delegacje Szkół Stowarzyszonych.

Joanna Wojnar  - kl. 2a

Aleksandra Klimkowska - kl. 2d