„TO TAKŻE TWÓJ ŚWIAT”

Jagoda Kubiak oraz Magdalena Rychel  z klasy trzeciej I LO w Rawiczu wzięły udział w VIII edycji projektu „TO TAKŻE TWÓJ ŚWIAT”. Seminarium odbywało  się w dniach 18-21.10.2012 w Jeleniej Górze.

Tegoroczna edycja projektu miała na celu przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z odpowiedzialną turystyką. Jest to nowy kierunek w Edukacji Globalnej, w ramach tej idei zawierają się zagadnienia związane ze sprawiedliwym handlem, rozwojem społeczności lokalnych oraz ekologią.

Ponadto dzięki uczestnictwu w seminarium uczestnicy mieli okazję poznać inne, nierzadko egzotyczne kultury oraz lepiej je zrozumieć, poprzez kształtowanie odpowiedzialnych postaw opartych na poszanowaniu dla różnorodności. Udział w seminarium pozwolił zdobyć nowe przydatne kompetencje.

Cele projektu:

Najważniejszym wyzwaniem Tygodnia Edukacji Globalnej było uświadomienie mieszkańcom państw europejskich współzależności pomiędzy nami i mieszkańcami mniej rozwiniętych obszarów globu, pokazywanie problemów wspólnych dla całej ludzkości i kierowanie uwagi na poszukiwanie potencjalnych rozwiązań. Ten cel stanowił jeden z priorytetów spotkania w Jeleniej Górze.

Dodatkowo, wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę z zakresu zarządzania projektem w celu przygotowania własnych mini-projektów w szkołach, by podzielić się wiedzą i doświadczeniem z dotychczasowej pracy i pokazać możliwości współpracy z Centrum Inicjatyw UNESCO.

CZYM JEST PROJEKT „TO TAKŻE TWÓJ ŚWIAT”

„To także Twój świat” to z roku na rok coraz bardziej rozwijający się projekt edukacyjny dla szkół średnich dotyczący edukacji globalnej. W tym roku Centrum Inicjatyw UNESCO z Wrocławia organizuje już siódmą edycję programu. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

CZYM JEST EDUKACJA GLOBALNA?

Edukacja globalna jest globalnym wymiarem edukacji obywatelskiej -pomaga ona zrozumieć zależności pomiędzy życiem własnym i innych ludzi na całym świecie w stale zmieniającej się globalnej i wielokulturowej społeczności. Edukacja globalna mieści w sobie następujące dziedziny:

-  edukację rozwojową
-  edukację o prawach człowieka
-  edukację o zrównoważonym rozwoju
-  edukację na rzecz pokoju i zapobiegania konfliktom
-  edukację międzykulturową
Celem podejmowanych działań z zakresu edukacji globalnej jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Swoimi inicjatywami chcą  pobudzić aktywność młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać im konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania.

Marzanna Niedźwiadek – Szkolny Koordynator ds. UNESCO