Zjazd Absolwentów i Gala
z okazji Jubileuszu
100 – lecia

Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu

24 października 2020 r.

Więcej informacji i zgłoszenia na Zjazd Absolwentów i Galę – maj 2020 r.

 

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE:

 

PUBLIKACJE:

  • KSIĘGA PROFESORÓW
  • PROFESOROWIE I ABSOLWENCI, KTÓRZY ZGINĘLI W OKRESIE WOJNY I OKUPACJI
  • LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD
  • LAUREACI KONKURSÓW O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM
  • STYPENDYŚCI