received 454271575196235W dniu 15.10.2019 młodzież z klas mundurowych wzięła udział w zajęciach praktycznych w Jednostce Wojskowej 1517 w Lesznie. Podczas zajęć przeprowadzono z uczniami ćwiczenia polegające na nakładaniu odzieży ochronnej przeciwchemicznej typu FOO-1, rozkładaniu i składaniu broni kbk-AKMS, programowaniu radiostacji cyfrowej typu 3501 i 9200.Chętni mogli spróbować sił w wykonaniu norm czasowych na broni etatowej typu 7,62 mm kbk-AKMS. Zajęcia były cennym doświadczeniem dla uczniów.

R. Grobelski - nauczyciel edukacji wojskowej i służb mundurowych.

20191015 10480220191015 09350320191015 09121320191015 09072820191015 09145820191015 08511820191015 08585120191015 090449