DSC 230614 października 2019 r. podczas uroczystej akademii  z okazji DEN ogłoszone zostały wyniki konkursu „Historia Seminarium Nauczycielskiego i I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu”.  Celem konkursu jest  mobilizowanie uczniów do poznawania miejsca swojej nauki oraz  integracja ze społecznością szkolną, również tą, która przeszła już do historii. Była to 7 edycja konkursu dla uczniów klas pierwszych. Wzięło w nim  udział 24 uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 zwyciężyli uczniowie z klasy ICP:  Mikołaj Sura I miejsce, Sebastian Kozal II miejsce, Patrycja Wilkowska III miejsce.  Pani dyrektor Łucja Dera,  gratulując laureatom, przekazała dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Szkołę i Radę Rodziców. Zwycięzcy konkursu złożyli  kwiaty przed tablicami pamiątkowymi umieszczonymi na sali sportowej i na budynku naszej szkoły.
Organizator konkursu:  Błażej Kasprzak