IMG 6076W dniach 10 i 11 października 2019 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klas pierwszych, dotyczące   ekologii i ochrony środowiska. Przeprowadziła je przedstawicielka Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Przedstawiła nam ogólny zarys sytuacji, w jakiej znajduje się nasza planeta w kwestii odpadów - zatrute morza, gleby, zdeformowane zwierzęta i mikroplastik, który zjadamy na co dzień. To wszystko ujrzeliśmy na kolejnych slajdach. Najgorsze jest to, że jesteśmy sami sobie winni. Każdego dnia powiększamy wyspę śmieci na Oceanie Spokojnym już i tak będącą wielkości Polski. W kosmosie również można zauważyć destruktywne działania człowieka, bowiem po naszej orbicie krąży złom, który nigdy nie będzie już działał, a gdy zacznie spadać będzie stanowił zagrożenie dla ludzi.

Jeżeli ten stan rzeczy będzie trwał choć kilka lat dłużej, to na wakacjach nie będziemy oglądać raf koralowych a butelki i reklamówki ; uniemożliwimy sobie podróże w kosmos i dalszą eksplorację wszechświata. Zabijamy samych siebie zjadając własnoręcznie wyprodukowany plastik.

Przekaz prezentacji był mocny. Bez wątpienia dotarł do wielu osób. Jeżeli nie argumentami przytoczonymi powyżej, to liczbami: Dziennie na świecie produkujemy ponad 7 miliardów ton odpadów, które doprowadzają do olbrzymich katastrof w świecie zwierząt i roślin, choćby poprzez zjadanie toksycznych odpadów przez zwierzęta, na który trafią w lesie i giną w męczarniach. Jako ludzie w ten sposób zabiliśmy minimum 30% gatunków w ciągu ostatnich 50 lat.

Na sam koniec przygotowane zostało dla nas małe zadnie - mieliśmy posegregować różne odpady do odpowiednich koszy według zasad recyklingu oraz zostaliśmy wprowadzeni do regulaminu wyrzucania śmieci, który zacznie obowiązywać w 2020 roku.

                Podczas tej lekcji zostaliśmy postawieni przed pytaniem "Czy chcemy dorastać w takim świecie?" Będąc nowym pokoleniem możemy dostrzec, jak nasza planeta zmienia się w pustynię. Możemy jednak to odbudować, jest to wręcz nasz obowiązek jako mieszkańców Ziemi. Będzie to proces długotrwały a efekty będą widoczne za kilka milionów lat, ale warto zawalczyć o naturalne dobra tego świata, żeby i nasze dzieci mogły oglądać świat takim, jakim my go znamy. Wystarczy jeden mały gest każdego dnia, np. zamknięcie strumienia wody podczas mycia zębów lub branie własnej torby na zakupy czy właściwa segregacja śmieci.

                                                                                        

 Opracowanie i zdjęcia:  Zuzanna Górczak, Julia Kortylewska i Zuzanna Barteczka - uczennice klasy Ibp