20190927 09181627  września dziesięcioro uczniów naszej szkoły, reprezentujących klasy Ic, IIa, IIc, IId, IIk i IIIc,  wzięło udział w „Powtórce przed …”- XIII  spotkaniach z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowanych przez Instytut Historii UAM oraz Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: Rozwój nauki na przestrzeni wieków.                                                          
Młodzież uczestniczyła w wykładach: faktograficzno-syntetycznych i monograficznych, prowadzonych przez wykładowców specjalizujących się w danej dziedzinie oraz zajęciach warsztatowych, kształcących umiejętność pracy z materiałem źródłowym. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Instytutu Historii UAM oraz z  zasadami rekrutacji na studia. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatną książkę zawierającą wygłoszone wykłady w wersji poszerzonej i uszczegółowionej wraz ze wskazówkami bibliograficznymi, teksty omawiające podstawowe problemy związane z analizą różnych rodzajów źródeł historycznych, konspekty warsztatów źródłowych oraz obszerny informator o Instytucie Historii UAM.  
Udział w zajęciach był doskonałą formą na pogłębienie wiedzy historycznej przez uczniów, ponadto pozwolił im „poczuć” atmosferę panującą na wyższej uczelni.


Iwona Guzikowska - nauczycielka historii