Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW

o     Grażyna Kośmider

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

o     Violetta Wróblewska

SEKRETARZ

o    Alicja Gniazdowska

SKARBNIK

o    Tomasz Dąbrowicz