1.

  Spotkania z rodzicami

   3 września 2019 r. – klasy mundurowe

  10 września 2019 r. – klasy pierwsze

  17 września 2019 r. – klasy drugie i trzecie

2.

  Spotkania z dyrekcją szkoły 

  Klasy pierwsze mundurowe –  

  3 września 2019 r.  godz.16.00

  Klasy pierwsze –  10 września 2019 r.

     godz.16.00 (po szkole gimnazjalnej)

     godz.17.00 (po szkole podstawowej)

  Klasy trzecie –

  17 września 2019 r.  godz. 16.30

3.

  Spotkania z rodzicami

  Indywidualne konsultacje              rodziców z nauczycielami

  19 listopada 2019 r.

4.

  Spotkania z rodzicami

  Indywidualne konsultacje              rodziców z nauczycielami

  11 lutego 2020 r.

5.

  Spotkania z rodzicami

  Indywidualne konsultacje              rodziców z nauczycielami

  24  marca 2020 r.

6.

  Spotkania z rodzicami

  Indywidualne konsultacje              rodziców z nauczycielami

  26 maja 2020 r.