M3W siedzibie Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom VII Międzypowiatowego Przedmaturalnego Konkursu Matematycznego „Matgura”.
Najwyższy wynik, a zarazem zaszczytny tytuł laureata I stopnia w kategorii klas I uzyskał Mikołaj Zawada (I A profil matematyczny). 

Serdecznie gratulujemy uzyskanego wyniku.
Nauczyciele matematyki