Dnia 22 maja 2019 roku
 w sali nr 10 o godz. 15:00
     zapraszamy do
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
Spotkanie otworzy pokaz filmu dokumentalnego (półotwartego)
 w reż. Marcela Łozińskiego
pt.: Wszystko może się przytrafić  (40 min.)
oraz dyskusja nt. Egzystencji człowieka