W dniu 10 maja 2019 roku  w Poznaniu obradował  III Sejmik  Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. W  posiedzeniu  powiat  rawicki  reprezentowali: Maksymilian Huliński  i Kamil Jankowiak, uczniowie  klasy  II c  o  profilu dziennikarsko – prawnym.  Okazją  do  obrad  było  15-lecie  akcesji  Polski  do  Unii Europejskiej. Posiedzenie  Sejmiku  otworzył Wiesław Szczepański - Przewodniczący  Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego, przedstawiając  zasady  i cele funkcjonowania  tego  urzędu.  


 Młodzieżowi  radni pracowali  w 4 komisjach. Zajmowały się  one rolnictwem, zdrowiem i  polityką  społeczną, kulturą , turystyką i  edukacją  oraz infrastrukturą i  przedsiębiorczością .
Młodzi radni  przedstawili na  posiedzeniu  plenarnym swoje pomysły dotyczące kierunków dalszego  rozwoju Wielkopolski przy wykorzystaniu  środków z  budżetu  Unii Europejskiej.