XXXIV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

b_250_150_16777215_00___images_logo_olimpiady.pngW roku szkolnym 2018/19 po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie szkolnym  XXXIV już edycji  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.          
Olimpiada jest adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów
i objęta jest patronatem Ministra Ochrony Środowiska oraz Zarządu Głównego Ligii Ochrony Przyrody. W województwie wielkopolskim Olimpiadzie patronuje Marszałek Województwa.
Merytorycznym organizatorem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  
 
Tematyka olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształto-waniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza chemii, geografii i fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę 
z następujących dziedzin: 
ekologia klasyczna            •   wody i ich ochrona                 
gleby i ich ochrona            •   gospodarka rolna i leśna
żywność i zdrowie             •   gospodarka odpadami
powietrze i jego ochrona   •   prawne zagadnienia ochrony przyrody
 
Etap szkolny XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbył się 10 I 2019 r. Wzięło 
w nim udział łącznie 25 uczniów - 3 z klasy I a, 2 z II a, 14 z II b, 4 z II k, 1 z III a i 1 z III b pod opieką p. Justyny Malepszej-Węcłaś i p. Andrzeja Liska.
Wymaganego progu 80% prawidłowych odpowiedzi niestety nie osiągnął żaden uczeń, ale spośród  startujących trzeba wyróżnić najlepszych  „młodych ekologów”  w naszej szkole:
1.  Marta Krawczyk             II b    – 38 pkt
2.  Szymon Koronczewski    II a    – 30
3.  Katarzyna Mierzyńska    II b    – 29
    Alicja Majewska             II b    – 29
    Adam Świerzewski         I a     – 29
 
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM ETAPU SZKOLNEGO!!!
 
Opracował: A. Lisek