ZADBAJMY O CZYSTE POWIETRZE!

b_250_150_16777215_00___images_Czystepowietrze15.01.2019_20181214_133247.jpgUczniowie klasy I  o profilu biologicznym włączyli się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez fundację ekologiczną ARKA mającej  na celu promowanie antysmogowych działań.
W ramach zajęć z biologii i chemii licealiści zdobywali wiedzę dotyczącą zanieczyszczeń  powietrza, sposobów jego ochrony  oraz rodzajów i składu   chemicznego smogu.

 Uczniowie, którzy opracowali i przedstawili  te zagadnienia w postaci prezentacji zwrócili uwagę na to, że w Polsce główną przyczyną zanieczyszczenia jest tzw. niska emisja, wynikająca z ogrzewania domów piecami nie spełniającymi żadnych standardów emisyjnych. W piecach tych spalane są nie tylko odpady węglowe (muł i miał),  ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Szkodliwe produkty spalania odprowadzane do atmosfery powodują gromadzenie się zanieczyszczeń wokół miejsca powstania, stwarzając duże niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz środowiska. Do atmosfery z pyłami i gazami trafiają toksyczne substancje: metale ciężkie, dioksyny, furany. To one są przyczyną wielu niebezpiecznych chorób, takich jak nowotwory, astma, nadciśnienie tętnicze, a także powodują obniżenie odporności, zaburzenia hormonalne i osłabienie zdolności rozrodczych.
W celu zwrócenia uwagi na  te problemy całej społeczności szkolnej, uczniowie IB  pracując w zespołach, przygotowali   plakaty umieszczone w holu szkoły.
                           Justyna Malepsza-Węcłaś
                           Eliza Franciszkiewicz-Łakoma

b_250_150_16777215_00___images_Czystepowietrze15.01.2019_20181214_133136.jpg

b_250_150_16777215_00___images_Czystepowietrze15.01.2019_20181214_133241.jpg

b_250_150_16777215_00___images_Czystepowietrze15.01.2019_20181214_133332.jpg

b_250_150_16777215_00___images_Czystepowietrze15.01.2019_20181214_133343.jpg

b_250_150_16777215_00___images_Czystepowietrze15.01.2019_20181214_133432.jpg